Nyhed

40 procent af de små og mellemstore virksomheder har for lav digital sikkerhed

Der er behov for, at de danske SMV’er styrker deres digitale sikkerhed. Det viser Erhvervsstyrelsens årlige analyse: Digital sikkerhed i danske SMV’er. Analysen peger på, at 40 procent af SMV’erne har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau. SMV’erne peger dog på en række konkrete tiltag, der kan styrke deres digitale sikkerhed. 

  • 27. september 2021
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse

Selvom man ofte kun hører om de hackerangreb, der rammer de store virksomheder, så rammes også mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) årligt af cyberangreb. Et angreb kan have store omkostninger for den enkelte virksomhed, fx gennem tabt omsætning eller mislykket digital omstilling. Det kan i yderste konsekvens betyde, at en virksomhed mister sit forretningsgrundlag og må dreje nøglen om. Mange SMV’er er desuden leverandører til samfundskritiske sektorer og den offentlige sektor, så et angreb på en enkelt SMV kan også have store konsekvenser på samfundsplan. 

Alligevel har 40 procent af de danske SMV’er et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil. Og en ud af fire SMV’er har slet ikke implementeret to af de helt grundlæggende digitale sikkerhedstiltag, nemlig opdatering af styresystemer og backup af data. 

SMV’erne peger på gode råd og konkrete værktøjer som en del af løsningen
Én forklaring på det manglende fokus på digital sikkerhed kan være, at næsten en tredjedel af SMV’erne har oplevet udfordringer ved at anvende it-sikkerhedsløsninger. SMV’erne peger især på manglende it-kendskab og -kompetencer, manglende økonomiske ressourcer og usikkerheden ved gevinsten i at investere i digital sikkerhed. 

Heldigvis peger SMV’erne også på en række konkrete tiltag, der kan øge deres fokus på området, herunder enkle råd om it-sikkerhed, konkrete værktøjer samt løbende varsler om aktuelle trusler. Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Torsten Andersen: 

Det er bekymrende, at så mange SMV’er fortsat ikke sikrer sig tilstrækkeligt mod digitale angreb og ikke har styr på helt basale sikkerhedstiltag. Men det er positivt, at SMV’erne peger på konkrete tiltag, der kan løfte deres digitale sikkerhed. I Erhvervsstyrelsen stiller vi værktøjer og gode råd om digital sikkerhed til rådighed for alle virksomheder på hjemmesiden Sikkerdigital.dk. Vi arbejder selvfølgelig løbende på at forbedre og få udbredt disse værktøjer og gode råd til endnu flere danske virksomheder.

Analyseresultaterne er baseret på Danmarks Statistiks årlige undersøgelse: IT-anvendelse i virksomhederne fra 2020 med 3.947 virksomhedsbesvarelser og en dataindsamling gennemført af Epinion i 2020 blandt 1.806 danske SMV’er.

Læs analysen: Digital sikkerhed i danske SMV’er 2021

Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed på vej
Regeringen arbejder på en ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi (NCIS), der blandt andet tager udgangspunkt i behovet for at styrke den digitale robusthed og resiliens på tværs af samfundet, herunder behovet for en styrket indsats i erhvervslivet med særligt fokus på SMV’erne. Den nye strategi og de konkrete initiativer forventes at blive lanceret i efteråret 2021.

Læs kommissoriet for NCIS

 

Kontakt:

Pressemedarbejder Mads Bindesbøll Ohsten
[email protected]
Telefon: 3529 1276