Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Revisornævnet

Det er nævnets opgave at behandle disciplinærsager vedrørende statsautoriserede og registrerede revisorer.

Nævnet består af en formand og 2 næstformænd, der skal være dommere og 12 andre medlemmer, hvoraf 3 skal være statsautoriserede revisorer, 3 skal være registrerede revisorer og 6 skal være repræsentanter for regnskabsbrugerne.

Nævnets formand, næstformænd og medlemmer udpeges af Erhvervsstyrelsen for 4 år ad gangen.

Revisornævnet er uafhængigt

Revisornævnet er et uafhængigt organ. Nævnets uafhængighed sikres ved sammensætningen og ved, at nævnets kendelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsstyrelsen fungerer som nævnets sekretariat, men har ingen indflydelse på indholdet af nævnets kendelser.