Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Top billede

Regional udvikling og strukturfonde

Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen arbejder på at skabe gode vækstvilkår for virksomheder og gode rammer for arbejdskraften i hele Danmark.

Det sker ved at udfolde regeringens erhvervspolitik regionalt og lokalt og styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.

Erhvervsstyrelsen, Regional Udvikling er forvaltningsmyndighed for EU’s Strukturfonde – Regional- og Socialfonden. I de to programmer Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder (Regionalfonden) (PDF) og Vækst via uddannelse og iværksætteri (Socialfonden) (PDF) beskrives rammerne for at gennemføre et projekt med tilskud fra EU's strukturfonde i Danmark. Programmerne falder ind under det fælles europæiske mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, som geografisk omfatter hele Danmark.

Hertil kommer opgaver knyttet til administrationen af programmer under målet om territorialt samarbejde i Danmark.

Regional Udvikling samarbejder med de regionale vækstfora, som blandt andet har medansvar for at udarbejde vækst- og udviklingsstrategier i de enkelte regioner og som indstiller konkrete projekter til EU-medfinansiering fra Regionalfonden og Socialfonden.

Derudover administrerer Erhvervsstyrelsen EU’s Globaliseringsfond i Danmark. Fonden yder en individuel, tidsbegrænset éngangsstøtte til arbejdstagere, der er hårdt ramt af afskedigelser pga. gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre.

Læs mere om hvordan du søger tilskud fra EU’s Strukturfonde på www.regionalt.dk