Spring navigation over
Indhold start
Top billede

Regional udvikling og strukturfonde

Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen arbejder på at skabe gode vækstvilkår for virksomheder og gode rammer for arbejdskraften i hele Danmark.

Det sker ved at udfolde regeringens erhvervspolitik regionalt og lokalt og styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.

Erhvervsstyrelsen, Regional Udvikling er forvaltningsmyndighed for EU’s Strukturfonde – Regional- og Socialfonden. I de to programmer Innovation og viden (Regionalfond) (pdf) og Flere og bedre job (Socialfond) (pdf) beskrives rammerne for at gennemføre et projekt med tilskud fra EU's strukturfonde i Danmark. Programmerne falder ind under det fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk omfatter hele Danmark.  

Hertil kommer opgaver knyttet til administrationen af programmer under målet om territorialt samarbejde i Danmark.

Regional Udvikling deltager i sekretariaterne i de regionale vækstfora, som blandt andet har ansvaret for at fastlægge strategier for den fremtidige regionale erhvervsudvikling.

Derudover administrerer Erhvervsstyrelsen EU’s Globaliseringsfond i Danmark. Fonden yder en individuel, tidsbegrænset éngangsstøtte til arbejdstagere, der er hårdt ramt af afskedigelser pga. gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre.

Læs mere om hvordan du søger tilskud fra EU’s Strukturfonde på www.regionalt.dk