Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

3500 revisorer sætter skub i innovationen i de mindre virksomheder

Iværksætterne og de mindre virksomheder i Danmark skal sikre ny vækst og flere arbejdspladser. Men 70 pct. af dem er ikke tilstrækkeligt innovative. Nyt korps på 3500 revisorer skal sætte skub i innovationen.

Danske virksomheder er mindre innovative end deres udenlandske konkurrenter. Der er brug for flere innovative danske virksomheder, der udvikler nye produkter med lave produktionsomkostninger, høje avancer og et godt kundegrundlag. Der er flere gode anledninger til at tænke nyt – blandt andet når årsregnskabet afsluttes, eller når næste års budget skal laves og alle forhold i virksomheden alligevel gennemgås.

Derfor skal 3500 revisorer i Danmark i det næste år ud og fortælle de mindre virksomheder om deres muligheder for innovation. Revisorerne skal også opfordre virksomhederne til at benytte private og offentlige tilbud om udvikling, finansiering og rådgivning.


Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Anders Hoffmann:

- De mindre virksomheder er blevet hårdt ramt af krisen. Med det nye initiativ kan vi hjælpe virksomhederne med at sætte gang i den fornyelse og udvikling, der skal til for at vokse. Jeg er derfor utroligt glad for det unikke partnerskab med revisorerne og erhvervslivets organisationer, der nu resulterer i initiativet til øget innovation.

- Initiativet er et godt eksempel på den slags forpligtende partnerskaber, som jeg mener, kan være med til at give dansk erhvervspolitik den nødvendige fornyelse.

Direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen:

- Allerede i dag er det vores opgave at revidere og rådgive virksomhederne. Fremover vil vi have flere redskaber med i tasken, som kan vækste virksomhedernes forretning. Som revisorer har vi et indgående kendskab til de mindre virksomheder og kan se deres muligheder og risici. Derfor kan vi give virksomhederne målrettede bud på, hvordan innovation og forretningsudvikling kan skabe grundlag for øget vækst og nye arbejdspladser.

Initiativet udspringer af et unikt partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, FSR – danske revisorer, DI-Organisation for erhvervslivet, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Dansk Byggeri.


Kontakt:

Kommunikationsmedarbejder i Erhvervs- og Byggestyrelsen Dorte Kaiser 35 46 62 35

Fakta:

 • Tal fra Konkurrenceevneredegørelsen 2010 viser, at de mindre virksomheder har et uudnyttet potentiale for innovation.
 • 60 pct. af de store virksomheder er innovative. Men kun 30 pct. af de danske virksomheder med under 50 ansatte har introduceret nye produkter og/eller processer i perioden 2006-2008. Samtidig er der mange virksomheder, der går glip af støtte- og udviklingsmuligheder, fordi de ikke kender dem.
 • 3500 revisorer skal derfor ud til de mindre danske virksomheder og tale med dem om deres innovationsmuligheder. Der er udviklet et dialogværktøj til fornyelse, som alle rådgivere kan bruge til at tage en indledende dialog om innovation og de støtte- og udviklingsmuligheder, der er til rådighed for virksomhederne.

Initiativet

 • Formålet med initiativet er at give små og mellemstore virksomheder større inspiration til innovation - og indblik i hvordan forretningsudvikling kan skabe grundlag for øget vækst og nye arbejdspladser.
 • Indsatsen skal desuden give virksomhederne større kendskab til de offentlige og private innovationstilbud og viden om, hvordan de kommer i gang med innovationsprocessen.
 • Revisorerne skal blandt andet fortælle om Vækstguiden.dk, hvor virksomhederne kan sortere og finde de offentlige innovationstilbud. Vækstguiden.dk samler alle 175 offentlige tilbud til virksomheder i Danmark.
 • Indsatsen evalueres af parterne i 2012. Evalueringen vil omfatte en videreformidling af de praktiske erfaringer, parterne har haft med at sætte fokus på forretningsudvikling i virksomhederne, herunder de barrierer virksomhederne oplever. Disse erfaringer vil indgå i regeringens fremadrettede arbejde med at skabe bedre vilkår for udvikling og fornyelse i virksomhederne.

Citater:

DI – Organisation for erhvervslivet, Chef for MMV & Entrepreneurship Thomas Møller Sørensen:

- Det er en kendt sag, at de små og mellemstore virksomheder i høj grad er med til at drive væksten i Danmark. Desværre er det også de små virksomheder, som er blevet hårdest ramt under krisen. Ved at tage dialogen med dem om, hvordan de kan skabe fornyelse i deres virksomhed og sikre at virksomheden udvikler sig, kan vi bidrage til at underskoven af små virksomheder også lever, når vi når om på den anden side af den økonomiske krise.

Dansk Erhverv, Markedschef Søren Friis Larsen:

- Mange virksomheder ved ikke, hvor de skal henvende sig, hvis de har brug for hjælp til udvikling, og de har ikke kendskab til de støttemuligheder, som det offentlige udbyder. Med partnerskabet håber vi også, at kendskabet til støttemulighederne bliver styrket, og at partnerskabet generelt kan være med til at sikre, at de små og mellemstore virksomheder igen kommer til at trække væksten.

Dansk Byggeri, Udviklingschef Jørn Jensen:

- I bygge- og anlægsbranchen er næsten hver opgave forskellig fra den forrige. Det stiller store krav til opfindsomhed og nytænkning i processerne. Det er de små ting i dagligdagen, som kan gøre den store forskel i bygge- og anlægsbranchen. Vi forventer, at dette nye initiativ kan inspirere til fornyelse og innovation i de mindre virksomheder og synliggøre, hvordan fornyelse kan skabe værdi på bundlinjen.

Håndværksrådet, Innovationspolitisk konsulent Dorte Kulle:

- Vi ved, at 70 pct. af de mindre virksomheder ikke er innovative, og mange går glip af støttemuligheder, fordi de ikke kender dem. Derfor har vi aftalt med revisorerne og de andre erhvervsorganisationer, at vi med en fælles indsats skal sætte innovation og forretningsudvikling på dagsordenen.

Dialogværktøj til innovation

Dialogværktøjet giver:

 • inspiration og lavpraktiske redskaber til at arbejde med fornyelse og innovation, som kan ses på bundlinjen.
 • virksomhedsnære eksempler på andre virksomheders arbejde med fornyelse.
 • inspiration til, hvordan deres gode ideer kan sættes i system og hvor virksomheden kan få hjælp til at komme i gang.
 • overblik over offentlige og private tilbud om hjælp og inspiration til innovation.

De offentlige og private indgange til innovation:

innovation_skema

20 spørgsmål, der skaber forandring:

spoergsmaal_1

spoergsmaal_2

spoergsmaal_3

spoergsmaal_4