Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Bygningsreglementet: Væk med bøvlet

Bygningsreglementet, BR10, er blevet ændret, så garager mv. op til 35 m2 og for sammenbyggede enfamilieshuse, f.eks. rækkehuse, op til 20 m2, fremover kan opføres uden hverken byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen.

Samtidig er den såkaldte 25 pct. regel blevet ophævet. Det betyder, at bygningsejere ved renoveringer, der udgør enten over 25 pct. af bygningens klimaskærm eller 25 pct. af ejendomsværdien, ikke længere har pligt til at gennemføre alle rentable energiforbedringer på ejendommen.

Reglerne for opsætning af mobilantenner er også blevet ændret. Det betyder, at mobilantenner fremover kan opføres, når blot opsætningen er anmeldt til kommunen.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2011 og kan ses på bygningsreglementets hjemmeside: http://www.bygningsreglementet.dk