Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

50 nye støttemillioner til velfærdsprodukter

Fornyelsesfonden åbner endnu en pulje på ca. 50 mio. kr. til støtte af projekter, der udvikler hjælpemidler og andre velfærdsløsninger. Hidtil har hver femte ansøger på velfærdsområdet fået den støtte, de bad om. I denne runde kan også offentlige institutioner søge om støtte til at forberede køb af innovative velfærdsprodukter.

Virksomheder står i kø for at få del i de 760 mio. kr., som Fornyelsesfonden over tre år uddeler til projekter og virksomheder med for at skabe ny beskæftigelse, vækst og eksport. Og mange projekter bliver rent faktisk tildelt den støtte, de beder om. Fonden har i sit første leveår støttet 47 projekter med i alt ca. 250 mio. kr.

Fornyelsesfonden har åbnet en ny ansøgningsrunde på endnu ca. 50 mio. kr. til nye velfærdsløsninger. Frem til 23. august kan virksomheder søge om støtte til at modne deres velfærdsprodukter til salg. Det kan f.eks. være støtte til at teste en prototype, så den hurtigere kan komme på markedet. Offentlige institutioner kan i denne runde søge støtte til at forberede køb af velfærdsløsninger.

Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen:

Danmark har helt unikke muligheder for at skabe produkter og ydelser på velfærdsområdet. Fornyelsesfonden får mange lovende projekter, men ser gerne endnu flere. Derfor har vi valgt at hjælpe markedsmodningen på vej ved også at støtte offentlige institutioners indkøbsproces.

Under de tidligere ansøgningsrunder er der kommet i alt 56 ansøgninger om støtte til markedsmodning eller innovation af velfærdsløsninger. Heraf har 12 projekter opnået tilsagn om støtte for i alt ca. 50 mio. kr.

De 12 velfærdsløsninger, der har fået støtte inden for det sidste år, er:

 • Treat Systems: Beslutningsstøtte til antibiotika-behandling
 • Borringa XXL. Lift til hospitalspatienter
 • Yoke Interactive Design: Intelligent arbejdstøj
 • Happy Rehab: Interaktivt rehabiliterings- og træningssystem
 • Hjerte ePatch: Plaster med trådløse sensorer til hjertepatienter Inimove: Serie af redskaber genoptræning
 • Magic Bed: Elektrisk fremdriftssystem til hospitalssenge
 • Urox Nat: Til mænd, der lider af vandladning om natten
 • Power Stow: Vakuumløfter til bagagehåndtering
 • Mobile Fitness: Sundhedsportal til sunde livsstilsvaner
 • PlayingMondo: Læringssystem til at fremme motion hos børn
 • IABIS: Bedre boliger til ældre med funktionsnedsættelser

Læs mere om fonden og projekterne på www.fornyelsesfonden.dk

Kontakt: Kim Marquart, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3546 6038 / 4087 7869