Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Ejendomsmæglere får skrappe bøder

Fem nye kendelser afsagt over ejendomsmæglere. En ejendomsmæglervirksomhed får bøde på 125.000 kr. for ikke at have en daglig leder. En ejendomsmægler og ejendomsmæglervirksomhed får bøde på 30.000 kr. og 60.000 kr. for ikke hver især at have oplyst tilstrækkeligt om nære relationer til sælgeren.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere har afsagt fem kendelser over ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder, som har overtrådt reglerne i lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.

Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen:

- Det er vigtigt, at forbrugerne kan have tillid til den ejendomsmægler, som de betaler for at håndtere salget af ejendommen. Forbrugerne skal som minimum kunne forvente, at mægleren og virksomheden følger lovens regler og bl.a. oplyser om alle de forhold, som er relevante for handlen. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Disciplinærnævnet nu har givet store bøder til de mæglere og virksomheder, der groft har tilsidesat loven.

I en af kendelserne pålægges ejendomsmæglervirksomheden Boligtilbolig.dk A/S en bøde på 125.000 kr., da virksomheden ikke har haft en daglig leder over en længere periode.

I en anden kendelse pålægges ejendomsmægler Dennis Jespersen og ejendomsmæglervirksomheden Ejendomsnøglen I/S hver især en bøde for ikke på tilstrækkelig vis at have informeret køberen om, at ejendomsmægleren havde nære relationer til sælgeren. Herudover var købsprisen på ejendommen proforma sat 100.000 kr. op i forhold til den rigtige købspris. Det skete fordi, køberen ønskede at opnå en højere belåning til brug for forbedringer af ejendommen.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere er en uafhængig klageinstans, som blev oprettet ved lov i juli 2006.

Læs mere på Disciplinærnævnet for Ejendomsmægleres hjemmeside: www.dnfe.dk

Kontakt: Fuldmægtig Louise Heger Jensen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 3546 6000