Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

To universitets-kraftcentre for iværksætteri

I både Århus og Hovedstaden storsatser universiteterne på entreprenørskab. I alt 80 millioner kroner afsættes til at skabe en ny, dansk iværksættermuskel, som skal få flere universitetsuddannede til at grundlægge egne virksomheder.

To kraftige fyrtårne til 80 millioner kroner er på vej i universitetsmiljøerne i Århus og i Hovedstadsområdet.

Mens Aarhus Universitet har vundet konkurrencen ”Det Entreprenørielle Universitet”, indgår CBS, DTU og Københavns Universitet et omfattende samarbejde om at opbygge et universitetsbaseret entreprenørskabscenter i Hovedstadsområdet.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- De bedste iværksætter-hjerner får nu endnu bedre muligheder for at grundlægge og skabe nye virksomheder, der kan sikre vækst og flere arbejdspladser. De to kraftcentre bliver så stærke, at de kan inspirere alle andre danske uddannelsessteder og vise vej for resten af Europa. Jeg er meget tilfreds med, det er lykkedes at få fire universiteter til samarbejde om at udklække fremtidens super-iværksættere.

Det Entreprenørielle Universitet er en idé udsprunget af Danmarks Vækstråd.

Formand for Danmarks Vækstråd, direktør Lars Nørby Johansen:

- Det er vigtigt for Danmarks fremtid, at universiteterne får levende miljøer, hvor dygtige kandidater er sultne efter at skabe egne virksomheder. Universiteternes satsning på entreprenørskab er et led i en ny og omfattende iværksætterkultur, hvor flere og flere danskere får lyst til at grundlægge egne virksomheder.

I dag er der kun ganske få højtuddannede, som med udgangspunkt i universitetsmiljøerne grundlægger egne virksomheder. Til gengæld hører videnbaserede virksomheder til blandt de mest succesfulde, når det gælder om at stimulere væksten i samfundet. Det viser helt nye undersøgelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Når Danmarks få universitetsiværksættere har mere succes end andre, er årsagen, at de er bedre til at tiltrække kapital, bedre til at skabe vækst og bedre til at sikre vidensarbejdspladser, som bliver i Danmark.

Aarhus Universitet vandt opgaven med at opbygge centret for entreprenørskab i en konkurrence, som Danmarks Vækstråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen udskrev i august med titlen ”Det Entreprenørielle Universitet”.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har også valgt at støtte det næstbedste projekt, der er udarbejdet i et samarbejde mellem CBS, KU og DTU og som skal skabe et entreprenørskabscenter i Hovedstaden.

Konkurrencebidragene er blevet vurderet af en jury, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har nedsat i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

Pengene til de nye entreprenørskabscentre er rejst gennem statslig medfinansiering, de regionale vækstfora, øvrige sponsorer og univer­siteterne selv.

Kontakt: Kommunikationschef i Erhvervs- og Byggestyrelsen Ulla Jacobsen, 20 75 78 09

Fakta: De nye centre

Aarhus Universitet:

Det Entreprenørielle Universitet (Aarhus Entrepreneurship Center og Center for Applied Research in Entrepreneurship)

Visionen er, ”alle studerende skal stifte bekendtskab med den form for entreprenørskab, som passer til den enkelte studieretning, på det rette tidspunkt i studieforløbet”. Det skal blandt andet opnås ved følgende delemelementer i projektet:

 • Et pilotprojekt hvor AU laver ”en toning af syv uddannelser i en entreprenørskabsretning”. Ændringerne skal indarbejdes i studieordningerne.
 • Udvikling af et generiske fag til alle uddannelser.
 • Udviklingen af et ”entreprenørikum” for adjunkter (30 ECTS).
 • Formidling gennem kampagner, ex. gennem et samarbejde med DR
 • Etableringen af et forum for undervisere for at skabe et netværk for videndeling, videreuddannelse og motivation.
 • Projektet Take-off Vækst, som er ekstraordinær støtte til særligt perspektivrige iværksættere i samarbejde med innovationsmiljøerne.
 • Igangsættelse af initiativet Corporate Take Off, hvor studerende får mulighed for at udvikle ubenyttede forretningsidéer i etablerede virksomheder.
 • OneStopShop der giver studerende et hurtigt overblik over entreprenørielle tilbud for at reducere usikkerhed hos de studerende i forhold til fx akkreditering.
 • Langsigtet forankring sikres bl.a. ved indskrivning af entreprenørskab i studieordninger, at skrive studentervæksthuset ind i universitetets resultatkontrakt og ved at udarbejde en finansieringsmodel som involverer region, erhvervsliv og erhvervsfremmeinstitutioner.

Budget: 45 millioner kroner.

CBS, DTU og KU:
Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL)

CIEL vil lave en unik samarbejdsmodel på tværs af institutioner, discipliner, erhvervspartnere og øvrige eksterne partnere. Partnerskabet mellem de tre universiteter udgør tilsammen 50.000 studerende, 4.000 forskere og 800 øvrige partnere. CIEL vil lave et internationalt førende institutioner inden for entreprenørskab efter inspiration fra Babson, Stanford og London Business School. Ansøgningen adskiller sig blandt andet ved følgende delelementer:

 • Programmet ”Every student an entrepreneur”, som er et kultur- og kampagneinitiativ, som har alle 50.000 studerende som målgruppe. Målet er en kendskabsgrad til entreprenørskab på næsten 100 procent, som skal opnås ved en CIEL webplatform, som integreres med partneres webplatforme (fx. Venture Cup TV), sociale medie kam­pagner, entreprenørskabsfestival, entreprenørskabs award shows.
 • Udarbejdelsen af Key Performane Indicators, som gør projektets succes målbart.
 • Etablering af fem nye masterprogrammer i Entrepreneurial Excel­lence ud fra erfaringer med den allerede godkendte uddannelse Bio-Business Master, som er et eksisterende samarbejde mellem de tre universiteter.
 • Samarbejdsaftaler med Innovation Centers Denmark, som skal give studerende mulighed for at besøge innovations hot spots i udlandet.
 • Igangsættelse af et ”Entrepreneur-in-Residence” program, som skal skabe øget entreprenørielt mindset blandt forskere og øget kommercialisering.
 • Aktiviteter for at tiltrækning af udenlandske entreprenører.
 • Langsigtet forankring af CIEL skal ske ved at udvikle et indtægtsset­up, der skal sikre midler til videreførelse ved fx. at designe aktiviteter, som er indtægtsgivende, ejerandele i spin-off, salg af serviceydelser mv.

Budget: 36 millioner kroner.

Juryens begrundelse og sammensætning

Juryen begrunder valget af Aarhus Universitet med følgende:

- Ansøgningen fra Århus Universitet præsenterer sig med den højeste med- og egenfinansiering som gennemarbejdet og gennemtænkt. Universitet står allerede stærkt indenfor entreprenørskabsfeltet med en række aktiviteter, som ansøgningen bygger videre på, baseret på en gennemarbejdet strategi med et klart uddannelses- og studenterfokus. Der er solid støtte og integration af regionale som internationale samarbejdspartnere, hvilket den stærke forankring af ansøgningens konkrete aktiviteter og initiativer klart illustrerer. Der er en klar fysisk placering af initiativet i umiddelbar nærhed af den forholdsvis store base af studerende, der henhører under Aarhus Universitet. Endvidere har Aarhus Universitet en faglig spændvidde fra business school aktiviteter i Aarhus School of Business og jordbrugsforskning – der er således potentiale for høj tværfaglighed i den forskningsbaserede undervisning. Til ansøgningen skal dog nævnes, at der komparativt i forhold til de andre ansøgninger er rum til forbedring i forhold til kvantiteten af forskningspublikationer og –aktiviteter.

Vinderen blev afsløret den 19. november på en uddannelseskonference som en del af iværksætterugen, hvor flere end 140 arrangementer landet over har sat fokus på iværksættere og virksomheder i vækst.

Juryens sammensætning

 • Stina Vrang Elias, adm. direktør i DEA/FUHU (formand)
 • Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden
 • Søren Nedergaard, kontorchef i Universitets- og Bygningsstyrelsen
 • Carla Camilla Hjort, CEO og stifter af Artrebels
 • Carsten Snedker, managing partner i Innoption