Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

13 store virksomheder klar til bestyrelsesarbejde i mindre vækstvirksomheder

TDC, Grundfos og Novozymes er blandt de 13 virksomheder, der har sagt ja til at stille ledere til rådighed i to år for mindre vækstvirksomheder, der har behov for en professionel bestyrelse eller en mentor. De første match sker i november under iværksætterugen i uge 46.

Over 30 mindre vækstvirksomheder kan se frem til at få tilbudt et bestyrelsesmedlem eller en mentor fra en stor virksomhed, der uden beregning vil stille sin viden, kompetencer og arbejdskraft til rådighed i to år.

Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen:

- Mange små virksomheder har et stærkt behov for professionelle personer, de kan sparre med, når de skal vokse. Derfor glæder det mig, at de indbudte store virksomheder har taget så positivt mod vores idé. Flere har meldt ind med tre-fire ledende medarbejdere, hvor vi havde bedt om to.

Erhvervs- og Byggestyrelsen står bag initiativet Bestyrelsespartnerskabet, der er et pilotprojekt. Formålet er at kvalificere og udvikle bestyrelserne i mindre virksomheder og være med til at bringe dem ind i vækstforløb. Projektet skal dokumentere værdien af en forretningsudviklende bestyrelse i nye og mindre virksomheder og motivere og tilskynde flere personer fra det etablerede erhvervsliv til at bidrage til at skabe vækst og udvikling gennem at deltage aktivt i bestyrelsesarbejde.

Væksthus Hovedstadsregionen er sammen med relevante aktører i gang med at finde omkring 30 vækstvirksomheder til projektet. De første partnerskaber præsentes i uge 46, hvor årets iværksætterkampagne foregår.

De nye og mindre virksomheder bliver styrket på f.eks. ledelse, strategi, specialviden, kapitalsøgning, netværk og internationalisering. De 13 store virksomheder kan bruge initiativet som kompetenceudvikling af ledende medarbejdere, til at skabe netværk og få ny viden om markedet, den mindre virksomhed opererer på.

Administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen, TDC:

- Vi vil gerne tage medansvar for at skabe vækst i den store underskov af små og mellemstore virksomheder. Det kan vi gøre ved at bidrage med kompetencer på områder, som de ikke selv har. Vi ser det også som en mulighed for at udvikle vores egne ledere. Jeg er sikker på, at de vil lære meget af de udfordringer, mindre vækstvirksomheder har.

Kontakt: Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen, dir. 35 46 63 86

Fakta

13 store virksomheder tilbyder over 40 bestyrelsesmedlemmer.

Følgende store virksomheder tilbyder nu bestyrelsesmedlemmer eller mentorer for ledelsen i mindre vækstvirksomheder. Det er fortrinsvis personer på næstøverste niveau, gennemgående titler er corporate vice president, underdirektør, koncernøkonomichef og executive vice president.

 • Novo Nordisk, fem personer
 • Egmont, tre personer
 • Tryg, to personer
 • DR, fem personer
 • IBM Danmark, et antal mentorer
 • Codan, fire personer
 • NKT, ni personer
 • Grontmij/Carl Bro, en person
 • Grundfos, to personer
 • Novozymes, fire personer
 • Orbicon/Leif Hansen, to personer
 • Rambøll Danmark, en person
 • TDC, tre personer

Nærmere oplysning om initiativet:

 • Projektkoordinator Max Damgaard, Væksthus Hovedstadsregionen, md@vhhr.dk
 • Fuldmægtig Charlotte Billund, Erhvervs- og Byggestyrelsen, dir. tlf. 35 66 63 41
 • Fuldmægtig Dorte Johansen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, dir. tlf. 35 66 66 39