Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Gratis adresser sparer samfundet for ½ mia.

Aftale om gratis adgang til kommunernes adressedata har sparet virksomheder og myndigheder for næsten en halv mia. de seneste fem år. Det viser ny analyse af gevinsterne ved det åbne adressesystem.

Adresser spiller en fundamental rolle i samfundet. Virksomheder og myndigheder anvender adresser millioner af gange hver dag og adresser indgår i et overvældende stort antal it-systemer og –produkter i både den offentlige og private sektor.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Henning Steensig:

- Vigtige funktioner som 112, ambulancetjenester, politi og beredskab, post og transport, GPS mm. er hver dag afhængige af adresser. Det er helt afgørende for sikkerhed og effektivitet, at de er opdaterede og helt nøjagtige. Derfor er vi glade for, at vi kan give fri og uhindret adgang til adresser. Samtidig sikrer vi, at alle adressedata er af høj kvalitet.

-  Den nye undersøgelse viser, at både de offentlige forvaltninger og erhvervslivet har sparet millioner siden aftalen om gratis adresser blev indgået i 2002. Vores mål i de kommende år bliver at udbrede brugen af gratis adresser til sektorer, der endnu ikke anvender muligheden. Det kan fx være i forbindelse med virksomhedsregistre og i forsyningssektoren.

Adresserne fastsættes af kommunerne og distribueres gennem OIS – Den Offentlige Informationsserver. Undersøgelsen viser, at videregivelse af adresser fordeler sig med ca. 70 % til den private sektor, ca. 20 % til stat og regioner og ca. 10 % til kommunerne.

Aftalen om frikøb af adresser – altså at adresser kan videregives og genbruges uden beregning – er fra 2002. Modellen er enestående i Europa. Før 2002 skulle købere af adresser selv forhandle en pris med hver enkelt kommune.

Læs analysen "Værdien af danske adressedata".

Kontakt: Kontorchef Søren Rude, tlf. 35 46 60 00