Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Danmarks iværksætteruge bliver rekordstor

Årets iværksætterkampagne står til at slå sin egen rekord. I uge 46 vil der være over 100 arrangementer i hele landet til børn, unge og voksne med iværksætterdrømme eller vækstambitioner. Tilmeldingen til arrangementerne starter i dag.

Alt tyder på, at det bliver det hidtil største udbud af arrangementer, foredrag, messer og konkurrencer, der møder deltagere i årets iværksætterkampagne, der foregår i uge 46 fra den 15. – 21. november 2010.

Anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen:

- Danmark skal have flere iværksættere og vækstvirksomheder. Kampagnen skal sætte iværksætteri og vækst bredt på dagsordenen og sætte spot på muligheder og barrierer for vækstvirksomheder. Baggrunden er, at iværksættere og vækstvirksomheder skaber arbejdspladser og sikrer vores fremtidige velstand.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har sammen med 30 samarbejdspartnere samlet et program, der er spækket med spændende og relevante tilbud som aldrig før. Der er tilbud til virksomheder, som vil eksportere, til nyudsprungne iværksættere, der har brug for finansiering, og til unge, der drømmer om at få foden under eget bord.

Kampagnen, der i år har titlen ”Power til iværksættere og virksomheder i vækst”, støtter regeringens målsætning om, at Danmark skal være blandt de lande, der er bedst til at skabe nye vækstvirksomheder. Kampagnen er en del af Global Entrepreneurship Week, hvor 88 lande deltog i 2009, og hvor Danmark deltager for tredje gang.

De mere end 100 planlagte arrangementer bliver løbende lagt frem på kampagnesiden www.uge46.dk samt på Facebook og Amino. Andre arrangører, som laver tilbud til spirende iværksættere og virksomheder i vækst, kan også få deres arrangementer på kampagnesiden.

Ud over de åbne arrangementer bliver regeringens erhvervspolitik sat på dagsorden og drøftet på særskilte arrangementer, bl.a. en konference om uddannelse i entreprenørskab og en Vækstdag om barrierer for vækst.

Uge 46 logo

Download uge46_logo

Kontakt: Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen dir. 35 46 63 86

Andre kontaktpersoner i partnerkredsen kan være:

 • Direktør for CONNECT Denmark, Henrik Brorsen, 21 12 12 23.
 • Direktør for Fonden for Entreprenørskab Christian Vintergaard, 28 75 41 91.
 • Chefkonsulent i DI, Sune K. Jensen, 29 49 46 24.

100 arrangementer med POWER til spirende iværksættere og vækstvirksomheder

De mere end 100 arrangementer, der vil foregå under Iværksætterugen i uge 46, spænder bredt, både inden for målgrupper og emner. Flere arrangementer er allerede annonceret med program på www.uge46.dk, mens andre er på trapperne. Her er et udpluk:

Målgruppen studerende ved videregående uddannelser samt undervisere:

 • Danish Innovation Tournament, hvor studerende på universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler over hele landet konkurrerer om at udvikle de bedste ideer og præsenterer dem som videoklip.
 • Uddannelseskonference fredag 19. november om undervisning i entreprenørskab. Om regeringens politik og udmøntningen. Flere ministerier deltager.
 • Studentertopmøde torsdag 18. november op til Uddannelseskonferencen. Landsdækkende, men arrangeres af Next Generation, som er et samarbejde mellem KU, Københavns Erhvervscenter, DTU, CBS, Symbion og Venture Cup.
 • Rollemodeller inden for iværksætteri. En times foredrag på uddannelser over hele landet fortalt af unge iværksættere, der selv er startet op i forbindelse med deres studier på en ungdoms- eller videregående uddannelse.
 • …samt mange flere events, både regionalt og landsdækkende, f.eks. en innovationsuge i Vejle som en del af iværksætterkampagnen i uge 46.

Målgruppen elever på folkeskoler og gymnasier samt deres lærere:

 • Opfinderkonkurrencen DM i Edison. For elever og lærere i 7. klasser, fortrinsvis fra trekantsområdet. Regionale finaler op til finalen i uge 46.
 • Teknisk Messe i Horsens den 18. november. Omkring 300 Htx-elever viser deres projekter frem. Lærerkonference afholdes i forbindelse med messen.
 • I Vejle udstiller unge iværksættere deres virksomheder, ideer og innovationsprojekter.
 • Virksomhedskapringer. 10. klasser fra Vejle viser en virksomhed, hvad de kan udrette, efter en halvt års undervisning i entreprenørskab og innovation. Projektet Rejsen til Rummet er et undervisningsforløb i innovation for 8. – 9. klasser.
 • Innovationsdag for lærere i grundskolen den 16. november i Odense.
 • …samt robotudstilling, konkurrencer om grønne byer og meget andet.

Målgruppen iværksættere og virksomheder i vækst:

 • Finansiering: Matchmaking mellem business engle og iværksættere ved to store events i København og Århus samt en række arrangementer over hele landet, hvor udbuddet af finansiering til vækst bliver fremlagt og drøftet. Der er også en række arrangementer om ejerskifte, dvs. køb af en eksisterende virksomhed.
 • Eksport: Fem store konferencer over hele landet, hvor der bliver vist eksempler på veje til vækst ude i verden, både med eksempler fra succeser og de muligheder for støtte, rådgivning og udvikling, der findes.
 • Rådgivning: Konference for private rådgivere, der arbejder for vækstvirksomheder og iværksættere, finder sted 18. november i Århus. Der ventes 800 deltagere. En række arrangementer i Nordjylland tilbyder virksomhedstjek, hvor en håndfuld virksomheder hver gang bliver tilbudt målrettet rådgivning på stedet. Der er også arrangementer i København og Århus om de muligheder, der er, når en virksomhed er tæt på at komme i krise.
 • Salg/markedsføring:Danmarks største konference om digital markedsføring finder sted 16. november i Holstebro. 19 oplæg på seks timer for mere end 200 deltagere. Derudover vil syv konferencer i Københavnsområdet fordelt over uge 46 handle om salg, markedsføring, ledelse og sociale medier. Et gå-hjem-møde på i børsbygningen vil samle emnet markedsføring særligt for iværksættere. Et seminar i Esbjerg ser på sociale medier i relation til salg, og et seminar i Kolding ser på sociale medier i relation til design. Der er også en række seminarer om salg og markedsføring via nettet, om pr og kommunikation samt om vækst via markedsføring.
 • Kvindelige iværksættere:Mere end 100 deltagere ventes på Hockenborg Slot 17. november til årets events for kvindelige iværksættere og vækstiværksættere. Der holdes også stormøder i Århus og København om forskelle på mænds og kvinder ledelsesstil ud fra et vækstsynspunkt - samt møder i netværksgrupper over hele landet om, hvordan kvinder tjener penge.
 • Klimateknologi: I lighed med sidste år deltager Danmark i den internationale Global Cleantech Cup. Den danske finale holdes i uge 46. Herudover holdes der møder for iværksættere og virksomheder i vækst om miljø og innovation.
 • Iværksættermessei Odense, der arrangeres af en række fynske kommuner, henvender sig til både iværksætter og vækstvirksomheder samt skoler.
 • EU-konferencen Enspire: Europæiske iværksættere samt forsknings- og erhvervsorganisationer fra ti lande mødes i Vejle for at inspirere hinanden inden for iværksætteri.
 • Åbne Faciliteter: Hverdagens opfindere bliver bragt sammen med eksperter i patenter og varemærker, i år med fokus på robotter.
 • …samt en lang række eftermiddags- og aftenarrangementer over hele landet med iværksætteri og vækst som tema samt mange andre arrangementer, for eksempel åbne fredagsbarer i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

På tværs af målgrupper:

 • Uge46 skydes i gang med en Vækstdag 2010, hvor specielt indbudte iværksættere, topfolk fra erhvervslivet og politikere drøfter de udfordringer, virksomheder må have for at skabe øget vækst, og kommer med bud på konkrete løsninger.

Baggrund om Iværksætterkampagnen 2010 i uge 46 – POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Danmark har mange dygtige iværksættere og vækstvirksomheder, men der er brug for endnu flere. Derfor samler Økonomi- og Erhvervsministeriet - for tredje år i træk - alle relevante parter til en fælles indsats for iværksættere og virksomheder i vækst.

I uge 46 fra den 15. – 21. november 2010 er der mere end 100 tilbud over hele landet til alle, der drømmer om at starte virksomhed eller se deres virksomhed vokse. Der er arrangementer for alle - fra iværksætterspirer i folkeskolen til direktører med vækstambitioner.

Ugen byder på events, workshops, konkurrencer, foredrag og konkret rådgivning, hvor danske og udenlandske eksperter stiller deres viden til rådighed.

Ud over de åbne arrangementer bliver regeringens erhvervspolitik sat på dagsorden og drøftet på særskilte arrangementer. Ugen bliver skudt i gang med en vækstdag mandag den 15. november, hvor dele af regeringen, iværksættere og topfolk inden for erhvervslivet, erhvervsorganisationer og rådgivningsbranchen drøfter, om der er huller i vejen til vækst, og ser på hvilke andre barrierer, der er for spirende iværksættere, nye virksomheder og virksomheder i vækst. Om fredagen den 19. november bliver uddannelse i entreprenørskab diskuteret af rektorer, dekaner, inspektører og direktører fra hele uddannelsessektoren.

Danmarks iværksætteruge: Mange målgrupper, ét samlet formål

Baggrunden for iværksætterkampagnen er regeringens målsætning om, at Danmark skal være blandt de lande, der er bedst til at skabe nye vækstvirksomheder.

De konkrete mål i kampagnen er derfor:

 • At sætte iværksætteri bredt på dagsordenen og bidrage til respekt for de mange, der starter egen virksomhed, og at få alle gode kræfter til at medvirke til et løft på iværksætterområdet.
 • At skabe et bredt udbud af spændende arrangementer for børn og unge iværksætterspirer, studerende, iværksættere og virksomheder, og at få målgrupperne til at bruge de mange tilbud.
 • At få iværksætterne til at bruge de mange tilbud, så flest mulige kommer ind i solide vækstforløb, hvor de skaber indtjening og nye arbejdspladser.

Fokus på barrierer for unge, iværksættere og virksomheder i vækst

I år vil der både i de enkelte arrangementer og på Vækstdag 2010 være særligt fokus på de barrierer, der hindrer nye og mindre virksomheder i at vokse sig store, f.eks. gennem eksport eller via øget finansiering.

Fokus for de enkelte målgrupper er derfor:

 • Målgruppe børn, unge og studerende: Bliver de unge engageret og motiveret nok i at tænke iværksætteri ind som en mulig fremtidig jobplatform?
 • Målgruppe nye iværksættere: Barrierer og muligheder for at komme i gang for forskellige typer iværksættere, fra opfinderen til den gode købmand?
 • Målgruppe virksomheder: Barrierer og muligheder for at skabe vækst?

Gode resultater de to foregående år tegner godt for årets kampagne

Kampagnen er en del af den internationale kampagne Global Entrepreneurship Week, hvor 7,5 mio. mennesker i 2009 deltog i 32.000 arrangementer i 88 lande verden over. Sidste år deltog omtrent 10.000 personer i de danske arrangementer. Det var næsten en fordobling i forhold til 2008, hvor 5.500 deltog. I år ventes antallet af arrangementer i uge 46 pænt at overstige 100 over hele landet.

Informationer om de enkelte arrangementer fås på kampagnesitet www.uge46.dk , som opdateres løbende.

Partnerkredsen tæller omkring 30 offentlige og private aktører

DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Dansk Iværksætter Forening, FSR, FRR, Danske Advokater, IDA, DJØF, Dansk Erhvervs Fremme, Dana, Morgendagens Heltinder, Ernst & Young, Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise, Øresund Entrepreneurship, Studentervæksthusene, CONNECT Denmark, Early Warning, Venture Cup, Væksthus Nordjylland, Væksthus Midtjylland, Væksthus Syddanmark, Væksthus Sjælland, Væksthus Hovedstaden, Vækstfonden, Eksport Kredit Fonden, Finansrådet, Eksportrådet, Kauffman Foundation, Entreprise UK, SKAT, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Økonomi- og Erhvervsministeriet.