Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Ny rapport: Fremtidens lokale erhvervspolitik og
erhvervsservice

– mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice.

Den 1. januar 2011 overdrages styringen af Væksthusene fra staten til kommunerne. Dermed afsluttes den reform af rammerne for den lokale og regionale erhvervspolitik, der fulgte med strukturreformen. En reform, der har givet kommunerne et langt større ansvar og stærkere spillerum på det erhvervspolitiske område.

Erhvervs- og Byggestyrelsen og KL har i fællesskab fået udarbejdet en analyse af fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice. Analysen giver viden om og inspiration til, hvordan kommunerne kan føre en aktiv, effektfuld og sammenhængende erhvervspolitik.

Analysen redegør for, hvad erhvervspolitik og erhvervsservice er, kortlægger de konkrete ydelser i den lokale erhvervsservice og kommer med eksempler på god praksis fra en række kommuner. Analysen stiller også skarpt på samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Væksthusene. I analysen inddrages data fra en større spørgeskemaundersøgelse gennemført af Erhvervs- og Byggestyrelsen og KL i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme (DEF). Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet IRIS Group.


Hovedbudskaberne i analysen er:

  • Den lokale erhvervspolitik har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne.
  • Med overdragelsen af Væksthusene har kommunerne fået endnu bedre forudsætninger for at udvikle et stærkt og sammenhængende erhvervsfremmesystem.
  • Der er store forskelle på udformningen af den lokale erhvervsservice, og på hvor mange ressourcer de enkelte kommuner anvender på erhvervsområdet.
  • Forskellene i erhvervsstruktur, i lokale erhvervstraditioner og i lokal erhvervspolitik gør, at der ikke findes én model for, hvordan de enkelte kommuner skaber et sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Analysen runder af med de overvejelser, som kommunerne og kommunekontaktrådene (KKR) skal gøre sig på vejen mod at realisere en effektfuld og sammenhængende erhvervspolitik.

Læs rapport om fremtidens erhvervsservice