Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Ny national indsats for etniske iværksættere og virksomhedsejere

Der er et uudnyttet potentiale i de mange iværksættere med indvandrerbaggrund, som starter egen virksomhed. I det nye initiativ Etnisk Erhvervsfremme skal kommuner, regioner og staten samarbejde for at få etniske iværksætteres virksomheder til at overleve og få succes. Det skaber vækst, og tilværelsen som selvstændig kan være en vej til bedre integration.

Mange indvandrere etablerer egen virksomhed og bliver selvstændige i stedet for lønmodtagere. Men en del af de nystartede virksomheder må dreje nøglen om allerede få år efter, de er etableret.

Tal fra Erhvervs- og Byggestyrelsen viser således, at kun 30 pct. af de virksomheder, der blev startet af etniske iværksættere i 1999, eksisterede efter fem år. Det er 15 pct. lavere end gennemsnittet for alle iværksættervirksomheder, som var 45 pct. Efter fem års drift har virksomheder startet af etniske iværksættere desuden en betydelig lavere omsætning end virksomheder startet af etniske danskere.

For at give nyetablerede virksomheder bedre muligheder for at komme godt igennem den første tid og øge mulighederne for vækst har Integrationsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i et partnerskab med regioner og kommuner etableret Etnisk Erhvervsfremme.

Etnisk Erhvervsfremme vil omfatte et centralt videnscenter og foreløbig seks lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne.

Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Videnscentret placeres hos Væksthus Midtjylland i Århus. Det skaber en tæt sammenhæng til det etablerede erhvervsfremmesystem.

De lokale enheder i kommunerne skal have en opsøgende funktion og tilbyde vejledning til etniske iværksættere og virksomhedsejere. Indtil videre er Odense, Slagelse, Vejle, København, Aalborg og Århus kommuner med i initiativet.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech:

- Personer med indvandrerbaggrund vælger oftere end resten af befolkningen at blive selvstændige frem for lønmodtagere. Det viser en initiativkraft, som vi må påskønne, understøtte og fremme.  Etnisk Erhvervsfremme skal sikre, at flere iværksættere får succes. Dermed gavner nydanskere vores fælles økonomi, fordi der skabes vækst.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- I iværksætterne med udenlandsk baggrund har vi et potentiale, som ikke bliver udnyttet i dag. En del starter uden at have forudsætningerne på plads, og for få etniske iværksættere benytter de mange gode tilbud, som vi allerede har til nye og mindre virksomheder – for eksempel i Væksthusene og de lokale erhvervskontorer. Det skal vi gøre noget ved, og Etnisk Erhvervsfremme er et flot eksempel på, at kommuner, regioner og stat går sammen i en fælles indsats.

 

Etnisk Erhvervsfremme – baggrund og fakta

Af regeringsgrundlaget ’Mulighedernes samfund’ fra 2007 fremgår det, at regeringen vil oprette et center for etnisk erhvervsfremme.

Forud for etableringen af centret har COWI gennemført en undersøgelse, der bl.a. viser, at mange personer med indvandrerbaggrund etablerer virksomhed uden at få professionel rådgivning. Ifølge COWI kan det være en medvirkende årsag til, at mange af virksomhederne må lukke inden for de første år.  


Etnisk Erhvervsfremme etableres og finansieres i en fireårig periode af Integrationsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, regionale vækstfora samt Københavns, Århus, Odense, Aalborg, Vejle og Slagelse Kommuner.


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Thomas Bille Winkel, Integrationsministeriet, tlf.: 29 29 63 96.

Jesper Andersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf.: 35 46 65 58

Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland, tlf.: 20 99 17 09