Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Ny hjemmeside med kommunernes sagsbehandlingstider

I efteråret 2009 satte økonomi- og erhvervsministeren fokus på kommunernes byggesagsgebyrer. Nu rettes fokus mod sagsbehandlingstiderne. Ny hjemmeside med kommunernes sagsbehandlingstider går i luften.

Fra i dag bliver det muligt at sammenligne, hvor længe en kommune er om at sagsbehandle en byggesag i forhold til fx nabokommunen. Allerede i november 2009 blev det muligt at sammenligne kommunernes byggesagsgebyrer.

Den nye oversigt viser, at de mest effektive kommuner er i stand til at afslutte deres byggesager inden for gennemsnitligt 2-3 uger, mens kommunerne i den anden ende af skalaen gennemsnitligt er 2-3 måneder om at færdigbehandle ansøgninger.

Se kommunernes byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider.