Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Designere skaber nye velfærdsløsninger

Færre hænder til at løfte flere opgaver. Det er velfærdssamfundets store udfordring i fremtiden. Et projekt på Regionshospitalet Randers viser, hvordan serviceydelser kan designes smart. Separate sengestuer og ekspertsygeplejersker er nogle af de tiltag, som skal skabe positive forandringer for de såkaldte krydspatienter og sikre effektivearbejdsgange på hospitalet.

Billige og mobile løsninger er ofte resultatet, når designere kigger offentlige institutioner efter i sømmene. Ved hjælp af enkle kreative metoder kan der vendes op og ned på eksisterende arbejdsgange. Det har i konkrete projekter fx betydet tilfredse patienter på hospitalerne, bedre service i den kommunale ældrepleje og mere sammenhæng i akutindsatsen.

En ny casesamling udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Servicestyrelsen og Danske Regioner viser eksempler på projekter indenfor servicedesign.

Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen:

- Offentlige institutioner skal tænke nyt. Jeg ser store muligheder i, at det offentlige samarbejder med designvirksomheder om at udvikle velfærdsydelser. Servicedesign har vist sig som en enkel vej til at gøre offentlige serviceydelser mere brugervenlige og effektivisere arbejdsprocesser. Danske designvirksomheder har potentialet til at blive internationalt førende på området. Derfor udgiver vi en casesamling for at vise ’best practice’ indenfor servicedesign.

Case 1: Bedre forhold for patienter med flere sygdomme

Ide- og designbureauet Hatch & Bloom er en af de virksomheder, der optræder i casesamlingen. I 2009 gennemførte de et servicedesignprojekt på Regionshospitalet Randers med stor succes.

Direktør Michael Keissner, Hatch & Bloom:

- Vores mål var, at patienterne skulle have en god oplevelse på hospitalet. Derfor gik vi i gang med at se på, hvordan man kunne designe et nyt sammenhængende patientforløb. Der er store perspektiver i den løsning, vi kom frem til. Regionshospitalet Randers har besluttet at fortsætte projektet, når den nye fælles akutmodtagelse åbner. Region Midtjylland arbejder også på at udbrede løsningen til andre sygehuse og til at omfatte andre patientgrupper.

Servicedesignprojektet på Regionshospitalet Randers havde fokus på de såkaldte krydspatienter. Det er patienter med flere behandlingskrævende diagnoser. Disse patienter oplever ofte at blive flyttet mellem afdelinger, få udsat deres behandling og møde forskellige læger. Projektet under-søgte, hvordan man kan sikre krydspatienter en sammenhængende og effektiv behandling i trygge omgivelser.

Metoderne, som ide- og designbureauet Hatch & Bloom brugte, var blandt andet workshops og deltagende observationer. Resultatet af projektet blev, at hospitalet etablerede sengestuer særligt indrettet til patienter med flere lidelser. Desuden blev én koordinerende læge og en række ekspertsygeplejersker fast tilknyttet denne patientgruppe. Hospitalet indførte også farvekoder til at systematisere journalerne. Dermed blev informationerne gjort overskuelige og lettere at finde.

 

Fakta: 

  • Servicedesign-projektet er igangsat af Erhvervs- og Byggestyrelsen som led i regeringens designindsats DesignDanmark fra 2007.
  • I 2008 er projekterne igangsat i samarbejde med Servicestyrelsen inden for ældre- og handicapområdet.
  • I 2009 er projekterne gennemført i samarbejde med Danske Regioner inden for sundhedsområdet.
  • Case 2: Nyt indhold i fjorten multihandicappedes liv. Bornholms Regionskommune i samarbejde med AKP Design.
  • Case 3: Sammenhængende akutindsats i Nordjylland. Region Nordjylland i samarbejde med Workz og Knud Holscher Design.
  • Case 4: Det Gode Køkken er da kommunalt. Holstebro Kommune i samarbejde med Hatch & Bloom.
  • Case 5: Aktive og selvhjulpne patienter. Odense Universitetshospital i samarbejde med Designit.
  • Case 6: Flere borgere vælger selv blandt hjemmeplejens tilbud. Roskilde Kommune i samarbejde med CPH Design.

 

Kontakt:

Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Tlf: 35 46 60 00.

Direktør Michael Keissner, Hatch & Bloom. Tlf: 72 45 41 42. Mail: mic@hatchandbloom.com

Tidligere ledende overlæge på Regionshospitalet Randers, Jens Oluf Pedersen. Tlf: 99 12 57 05. Mail: jens.oluf.bruun.pedersen@vest.rm.dk