Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

EU-uge for små og mellemstore virksomheder

I den sidste uge i maj afholder EU en tværeuropæisk kampagne for små og mellemstore virksomheder i 37 lande, herunder Danmark. Kampagnen skal oplyse om støttemuligheder og fremme iværksætterkulturen

I år holder EU-Kommissionen sin årlige kampagneuge for små og mellemstore virksomheder i ugen 25. maj – 1. juni. Det er andet år, at den europæiske SMV-uge, som den kaldes, finder sted, og der vil i år være arrangementer i 37 lande.

Formålet med SMV-ugen er at inspirere potentielle iværksættere til at vove springet og blive selvstændig. Ugen har følgende fokusområder:

  • Give informationer om støttemuligheder fra EU, nationale og lokale myndigheder til små, mindre og mellemstore virksomheder.
  • Fremme iværksætterkultur, så flere - og i særdeleshed unge - for alvor overvejer iværksætteri som en karrieremulighed.
  • Give iværksættere anerkendelse for deres bidrag til Europas velfærd og for at bidrage til innovation og konkurrenceevnen.

I Danmark fungerer Erhvervs- og Byggestyrelsen og DI sammen med Væksthusene og Dansk Erhvervsfremme som bindeled mellem EU-Kommissionen og de konkrete arrangementer, der afholdes i Danmark i løbet af kampagnen. Der vil være tale om 15-20 arrangementer, der finder sted i maj og juni. SMV-ugen har sin egen hjemmeside, hvor der også er en dansksproget del med danske aktiviteter:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/

Danmark er også engageret i efterårets internationale iværksætterkampagne, hvor over 100 lande er med. Kampagnen hedder Global Entrepreneurship Week. De to foregående år har den fundet sted i uge 47. I år er kampagnen i uge 46 fra 15. – 21. november. I Danmark forventes op mod 100 arrangementer over hele landet at tiltrække over 10.000 deltagere.

Se mere om Global Entrepreneurship Week i Danmark på www.uge46.dk 

 

Kontakt: Fuldmægtig i Erhvervs- og Byggestyrelsen Jes Ørberg Ratzer 35 46 60 00 eller chefkonsulent i DI Sune K. Jensen, tlf.  33 77 39 23.