Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Kvinder starter virksomhed i svære brancher

Selv om kvindelige iværksættere er bedre uddannede end de mandlige, er overlevelsesraten fortsat ringere, viser nye tal. Kvinder vælger brancher, hvor firmaer lukker oftere og med dårligere chancer for vækst. Hjemmesiden www.virksomhedskvinder.dk skal vende den negative spiral

Mænd er fortsat bedre end kvinder til at etablere levedygtige virksomheder og skabe vækst. Det til trods for, at kvindelige iværksættere på papiret er dygtigere end mændene. Men størstedelen af kvinder går ind i brancher, hvor risikoen for at lukke er størst, og vækstpotentialet er mindst.

Anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen:

- Vi skal bremse den negative spiral, de kvindelige iværksættere over en bred kam tilsyneladende er ved at bevæge sig ned i, og forbedre kvinders kompetencer og lyst til at starte vækstorienterede iværksættervirksomheder

Erhvervs- og Byggestyrelsen åbner sammen med Væksthus Syddanmark en hjemmeside, der skal være med til at øge overlevelsen og vækst blandt kvindelige iværksættere. Virksomhedskvinder.dk er en del af den handlingsplan for kvindelige iværksættere, som Erhvervs- og Byggestyrelsen kom med i 2009, og som skal være med til at udmønte regeringens mål om, at Danmark i 2020 er blandt de lande med flest vækstiværksættere. 

Anders Hoffmann:

- Der er et stort potentiale i at få flere kvinder til at tænke i vækst. Masser af kvinder har ideer og ambitioner om at blive iværksættere, men mangler ofte rollemodeller. De kommer bedre fra start, når de lærer af andre kvindelige iværksætteres erfaringer og får overblik over de muligheder og faldgruber, der er for alle iværksættere

På Virksomhedskvinder.dk kan kvindelige iværksættere få information og tilbud om kvinder og vækst ét sted. F.eks. er der mulighed for at få en gratis mentor i et år og blive del af et netværk. Hjemmesiden vil løbende blive udvidet med bl.a. tips og flere historier om kvindelige iværksættere.

De nye opgørelser, der viser forskellen på mænd og kvinder som iværksættere, er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og bygger på tal indsamlet af Danmarks Statistik i perioden 2001 – 2007.

Se mere på hjemmesiden www.virksomhedskvinder.dk

Kontakt: Vicedirektør Anders Hoffmann, 35 46 60 00

 

Fakta:

Om statistikken

 • Der offentliggøres årligt opdateret iværksætterstatistik opdelt på køn, og denne statistik er den tredje i rækken. Statistikken tager afsæt i Erhvervs- og Byggestyrelsens publikation fra 2008 ”Kvinder Kan – få succes med egen virksomhed.”
 • Statistikken består af to dele: et statistisk portræt og udviklingen fra 2001-2007 (for detaljer se nedenfor)
 • Statistikken ligger på www.virksomhedskvinder.dk (se nedenfor) samt på www.ebst.dk.

Statitisk portræt

Statistik om kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig iværksætter og en typisk mandlig iværksætter i 2007. En række karakteristika er fremhævet nedenfor.

 • Etableringshyppigheden blandt både kvinder og mænd er højest i Region Hovedstaden. Også relativt set.
 • Der er en betydelig overvægt af mænd inden for bygge- og anlægsvirksomhed.
 • Der er en betydelig overvægt af kvinder inden for tjenesteydelser (fx frisører, psykologer mv.).
 • Andelen af mandlige iværksættere, der etablerer ny virksomhed i selskabsform (aktie- eller anpartselskab), er næsten dobbelt så stor som den kvindelige andel.
 • En højere andel af kvindelige end mandlige iværksættere har en videregående uddannelse.
 • Næsten 11 pct. af de kvindelige iværksættere er enlige mødre.
 • Under 2 pct. af de mandlige iværksættere er enlige fædre.
 • 22 pct. af kvinderne var ansat i den offentlige sektor året før de etablerede egen virksomhed. Det var kun 7 pct. af mændene.

 

Tendenser

Statistik om kvindelige iværksættere – 2001-2007 viser udviklingstendenser inden for en række områder relateret til kvindelige iværksættere. Udvalgte tendenser er fremhævet nedenfor.

 •  Der er 2,5 gange flere mandlige iværksættere end kvindelige.
 • Der er et stigende antal kvindelige iværksættere – 42 pct. flere i 2007 end i 2001. Det er mere end stigningen i antallet af mandlige iværksættere, hvor der er 32 pct. flere i 2007 end i 2001.
 • Kvindelige iværksætteres virksomheder overlever ikke så ofte som mandlige iværksætteres efter 5 år.
 • Kvindelige iværksættere fordeler sig mindre jævnt på brancher end mandlige.
 • De tre største brancher for kvinder dækker ca. 91 pct. af alle virksomheder startet af kvinder.
 • De tre største brancher for mændene dækker ca. 78 pct. af alle virksomheder startet af mænd.
 • En mindre andel af kvinder har ansatte (24 pct.) efter 5 år end blandt mænd, hvor andelen er 34 pct.

Om www.virksomhedskvinder.dk

 • www.virksomhedskvinder.dk er etableret som en særskilt subsite på www.startvaekst.dk, og initiativet er en del af Erhvervs- og Byggestyrelsens ’Handlingsplan for kvindelige iværksættere’ fra nov. 2009.
 • Formålet med subsitet er at skabe en samlet indgang til al relevant viden og materialer om kvinder og vækst, så kvindelige iværksættere og virksomhedsledere nemt og hurtigt kan få adgang til information og tilbud, der kan skabe vækst i deres virksomheder. Det kan bl.a. dreje sig om sparring, netværk og mentorordninger for kvinder, kvindelige rollemodeller, oplysninger om events og arrangementer, viden og statistik om kvindelige iværksættere mv.

Væksthus Syddanmark er projektleder for etableringen af subsitet, som er sket i et tæt samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Væksthus Syddanmark er ansvarlig for den efterfølgende vedligeholdelse og udvikling af sitet.