Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

EU giver 2,7 mio. kr. til 120 nye arbejdspladser på Fyn

WindPowerTree ApS. har efter indstilling fra Vækstforum Syddanmark fået 2,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond til at udvikle nye husstandsvindmøller. Virksomheden vurderer, at de nye vindmøller kan skabe 120 nye arbejdspladser efter en periode på fem år.

Danmark har en førerposition inden for vindkraft, og en ny generation af husstandsvindmøller, der er korrekt dimensioneret til den enkelte husstands energibehov, kan blive en ny succes. I USA er markedet for små vindmøller vokset med 78 % i 2008, og i England er der sket en fordobling.

WPT vindkonverteren – den ny husstandsvindmølle har løst de visuelle og støjmæssige problemer, der hidtil har karakteriseret små vindmøller. Det betyder, at det nu er muligt at placere vindmøllen i umiddelbar nærhed af husstanden. Derudover har vindkonverteren mulighed for at kunne kommunikere med fremtidens intelligente energisystemer i private husstande og er dimensioneret korrekt til den enkelte husstands el-forbrug.

WindPowerTree ApS., bestyrelsesformand, Axel Nørskov Laursen:
- Vi regner med, at der i Danmark er over 10.000 danske husstande, der er interesseret i at opsætte en vindmølle i nærheden af huset. Udover Danmark satser vi på blandt andet Tyskland, hvor markedet for husstandsvindmøller er langt større.

Projektet kan skabe vidensbaserede arbejdspladser i regionen, og det forventes, at der efter fem år er en omsætning på rundt regnet 120 mio. kr, hvad der svarer til ca. 120 ansatte.

Regionsrådsformand Carl Holst:
- Der er en voksende interesse i befolkning for vedvarende energiløsninger og med de nye små vindmøller, minivindmøller og husstandsvindmøller har den enkelte forbruger nu også mulighed for at komme med et bidrag i forhold til klimaet, og at det samtidig betyder nye arbejdspladser i regionen er kun et plus.

Formålet med projektet er at færdigudvikle WPT vindkonverteren og opnå dansk typegodkendelse. Projektet er efter indstilling fra Syddansk Vækstforum støttet med 2,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.

Kontakt:
WindPowerTree ApS., bestyrelsesformand  Axel Nørskov Laursen, tlf. 2041 0069
Erhvervs- og Byggestyrelsen, fuldmægtig Katrine Solvang, tlf. 3546 6411
 

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden
Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU’s strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.

I perioden 2007-13 er der under regionalfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Det sker ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.

www.regionalt.dk