Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Bøder til ejendomsmæglere

To ejendomsmæglere har fået bøder. En ejendomsmægler får en bøde på 10.000 kr., fordi der ikke blev indgået en skriftlig formidlingsaftale umiddelbart efter, at ejendommen var sat til salg. En anden får en bøde på 25.000 kr. for at kræve bonus af sælgeren, hvis ejendommen blev solgt til en højere pris, inden ejendomsmægleren havde fortalt sælgeren om to konkrete købstilbud

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere har slået fast, at de to ejendomsmæglere har overtrådt reglerne i lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.

Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen:

- Forbrugerne har krav på ordentlig behandling, når de skal købe eller sælge fast ejendom. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Disciplinærnævnet har påpeget, at man selvfølgelig skal overholde både reglerne for området og god ejendomsmæglerskik. Det er helt uacceptabelt, hvis forbrugerne ikke føler, at de kan stole på den ejendomsmægler, som de har ansat til at varetage deres interesser.

I den ene afgørelse pålægges ejendomsmægler Søren Villadsen en bøde på 10.000 kr. Det interessante er her, at det slås fast, at der skal indgås en skriftlig formidlingsaftale umiddelbart efter, at ejendommen er sat til salg.

I den anden afgørelse får ejendomsmægler Kristian Geisler en bøde på 25.000 kr. for at kæde sit salgsarbejde sammen med en ekstraordinær bonus på en måde, der kunne skabe berettiget tvivl hos sælger om ejendomsmæglerens loyalitet. Ejendomsmægleren fik sælgeren til at acceptere en bonus udover det oprindeligt aftalte salær, inden han præsenterede sælgeren for to konkrete købstilbud. Bonusaftalen indebar, at ejendomsmægleren fik del i sælgerens fortjeneste, hvis han kunne skaffe en højere salgspris end udbudsprisen.

Kontakt: Konst. kontorchef Janni Torp Kjærgaard, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 3546 0000.

Læs mere på Disciplinærnævnet for Ejendomsmægleres hjemmeside: www.dnfe.dk

 

Fakta:

  • Disciplinærnævnet er en uafhængig administrativ klageinstans, som behandler klager over ejendomsmæglere, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.
  • Nævnet består af en formand, som er dommer, og derudover 6 medlemmer, som er repræsentanter for forbrugere, ejendomsmæglere og uafhængige sagkyndige.
  • www.dnfe.dk kan man læse om disciplinærnævnet og afgørelser fra nævnet. Her kan man også blive tilmeldt nævnets nyhedsbrev.