Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Skærpet kontrol med byggevarer

Øget kontrol i byggemarkeder skal sikre, at byggevarerne er sunde og ufarlige. Kontrollen vil også give fair konkurrence i byggevarebranchen. Træplader bliver første indsatsområde, fordi ulovlige plader kan afgive giftige formaldehyddampe

Erhvervs- og Byggestyrelsen starter nu målrettet kontrol af de byggevarer, der handles på det danske marked. Formålet er sikre et byggevaremarked præget af sunde og ufarlige byggevarer handlet i en fair konkurrence.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Søren Tegen Pedersen:

- Byggevarerne spiller en stor rolle for sikkerhed og sundhed i det færdige byggeri. Derfor er det afgørende, at både forbrugere og professionelle kan stole på, at varerne lever op til de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, der stilles på såvel europæisk som på nationalt niveau.

- Samtidig skal de virksomheder, der gør en indsats for at overholde reglerne, opleve, at der er konsekvenser for de konkurrenter, der ikke overholder reglerne. Vi vil have et byggevaremarked præget af fair konkurrence.

Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer, at varerne lever op til kravet om CE-mærkning og de danske regler i bygningsreglementet. Det gælder fx regler om byggevarers modstandsdygtighed over for brand eller regler om indholdet af farlige stoffer i byggevaren.

Træplader bliver den første vare, der kontrolleres. Det sker, fordi ulovlige plader kan give afgasning af det kræftfremkaldende stof formaldehyd. Markedsovervågningen gennemføres i et tæt samarbejde med Branchepanelet for Byggevarer, der repræsenterer hele branchen både forhandlerne, producenterne, detailleddet, de udførende og forbrugerne.

Erhvervs- og Byggestyrelsens kontrol med byggevarer vil bestå af både kontrol og information. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil informere producenter og forhandlere om reglerne og vil herefter fortage uanmeldt kontrol i byggemarkeder, supermarkeder, på byggepladser mv.

Kontakt: Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Søren Tegen Pedersen, tlf.: 35 46 66 20

 

Fakta

Første indsats er rettet mod træplader.

 • Indledes med en målrettet informationsindsats
 • Kontrol bl.a. i havne, hos grossister, byggemarkeder og trælaster
 • Indsatsen er ved at blive planlagt, og styrelsen forventer at informations- og kontrolindsatsen gennemføres på denne side af sommerferien

Hvilke byggevarer skal mærkes?

 • Langt de fleste byggevarer skal være CE-mærket
 • Byggevarer, der er omfattet af en europæisk harmoniseret standard, skal CE-mærkes. Der findes i dag 362 gældende standarder.
 • Vandhaner og andre produkter i kontakt med drikkevand skal VA-godkendes
 • www.byggevareinfo.dk kan man få et overblik over, hvilke standarder der er gældende, og hvilke der er på vej.

Hvad kontrolleres

 • Dokumenterne. Kontrol af om mærkningen er korrekt, og indeholder de oplysninger den skal.
 • Egenskaberne/laboratorietest. Kontrol af om oplysningerne om varens egenskaber er korrekte.
 • Markedsføringen. Om varerne markedsføres i overensstemmelse med den anvendelse varen er egnet til.

Hvad sker der, hvis man ikke overholder reglerne?

 • Så kan styrelsen udstede et påbud om at bringe forholdene i orden.
 • Hvis virksomheden ikke følger påbuddet, bliver de politianmeldt.

Hvad betyder det, når en byggevare er CE-mærket?

 • CE-mærket fortæller noget om byggevarens egenskaber, fx varens bæreevne, isoleringsevne eller modstandsevne overfor brand
 • CE-mærket kan bedst sammenlignes med en varedeklaration – altså en teknisk beskrivelse af varens egenskaber. Hvis en forbruger fx skal købe en leverpostej, vil han måske sammenligne fedtprocenten, og vælge den postej, der har den laveste fedtprocent. Tilsvarende med et vindue. Her siger varedeklarationen fx noget om vinduets evne til at isolere
 • CE-mærket er dermed ikke et kvalitets mærke, men en harmoniseret måde at beskrive en byggevare på.

I 2009 gennemførte styrelsen 3 pilotprojekter

 • Tagpap. Det skete, fordi ulovlige varer kan udgøre en brandfare. Der blev konstateret flere tagpapper uden CE-mærkning og flere, hvor CE-mærkningen var mangelfuld. Langt de fleste bragte hurtigt forholdene i orden, men 1 blev politianmeldt og fik efterfølgende bøde.
 • VA-produkter som bl.a. omfatter vandhaner, vandfiltre, slanger og fittings. Her var indsatsen især koncentreret om netbutikker, hvor der blev forhandlet en række ulovlige produkter. Flere varer manglede godkendelsen. De fleste netbutikker fik godkendelserne i orden efter første henvendelse, men det var i to tilfælde nødvendigt at give påbud. Derefter fik virksomhederne orden i godkendelserne.
 • Betonelementer. Betonelementerne bruges især til konstruktioner i råhuset og det er derfor afgørende at kvaliteten er i orden. Ved kontrollen blev der fundet mangelfuld CE-mærkning.