Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Danmarks Vækstråd: Fremtidens løsninger kræver nytænkning og nye forretningsmodeller. Derfor styrkes offentlige/private samarbejder på velfærdsområdet

Flere ældre, færre hænder og stigende forventninger til den offentlige service. Det er udfordringen for fremtidens velfærdssamfund. Offentlig-privat samarbejde kan være en af løsningerne.

Erfaringer fra ind- og udland viser, at offentligt/privat samarbejde fremmer udviklingen af nye, bedre og billigere velfærdsløsninger- og teknologier og dermed også nye forretningsmuligheder.

Brugen af offentlig-privat samarbejde på særligt de bløde velfærdsområder stiger kun svagt. Det hænger bl.a. sammen med, at der er store udviklingsudgifter og en vis usikkerhed ved at nytænke og videreudvikle den offentlige opgaveløsning. Det er derfor vigtigt, at der gennemføres projekter, som anviser konkrete løsninger og illustrerer fordelene ved at inddrage private i opgaveløsningen.

Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd:


- I fremtiden bliver der færre til at løfte de velfærdsopgaver, som vi alle nyder godt af. Vi er derfor nødt til at udvikle nye og smartere måder at løse opgaverne på. Derfor har Danmarks Vækstråd besluttet, at en del af midlerne under den konkurrenceudsatte pulje skal gå til at styrke den offentlige opgaveløsning gennem offentlig-privat samarbejde.

Udbud af projekt til fremme af offentlig-privat samarbejde

Erhvervs- og Byggestyrelsen indkalder ansøgere, der kan øge interessen for offentlig-privat samarbejde. Ansøgeren skal gennemføre følgende tre hovedopgaver:

  •  Udvælge og gennemføre fem store demonstrationsprojekter, der kan nytænke den offentlige opgaveløsning, bl.a. inden for de bløde velfærdsområder
  •  Udvikle et ”OPS-eftersyn” for kommuner og regioner, der skal afdække, om opgaveløsningen kan udvikles og styrkes gennem OPS
  •  Udvikle et koncept for en innovationspris for bedste offentlige/private samarbejde.


Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen under den konkurrenceudsatte pulje 2010 er tirsdag den 15. juni 2010.


Læs mere om temaet udvikling af den offentlige opgaveløsning

 

Kontakt:

Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen, 2960 6071

Erhvervs- og Byggestyrelsen, vicedirektør Søren Tegen Pedersen, tlf. 3546 6620

 

Fakta om den konkurrenceudsatte pulje

Den konkurrenceudsatte pulje er en del af den samlede danske EU strukturfondsindsats, og det er i forbindelse med den politiske aftale om den regionale fordeling af strukturfondsmidlerne for perioden 2007-2013 besluttet, at 49 mio. kr. af midlerne årligt fordeles til de mest perspektivrige projekter efter konkurrence.

Strukturfondene, herunder den konkurrenceudsatte pulje, skal bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark.

Danmarks Vækstråd udvælger og udbyder årligt temaer for puljen, der afspejler aktuelle erhvervspolitiske udfordringer.

 

Temaerne for 2010:

  • Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi
  • Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Den konkurrenceudsatte pulje dækker op til 50 procent af projektets samlede budget. Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), der administrerer ordningen, mulighed for at yde medfinansiering på op til 25 procent. af det samlede projektbudget. Det vil sige, at ansøgere kan få dækket op til 75 procent af de samlede støtteberettigede udgifter i et projekt. 

For at målrette midlerne i den konkurrenceudsatte pulje gives der i år tilskud til ét samlet projekt under hvert af de enkelte temaer. Fordelingen af tilskudsmidlerne mellem projekter er ikke fastlagt, men afhænger af, hvilke ansøgninger der kommer ind. 

Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen under den konkurrenceudsatte pulje 2010 er tirsdag den 15. juni 2010.

Læs mere om ansøgningen