Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Danmarks Vækstråd:Digitalisering skal øge produktiviten i byggeriet

 

Produktiviteten i byggeriet skal op. Et effektivt middel er øget digitalisering af byggeriet. Et nyt videncenter skal skabe fundamentet for den digitale indsats.

En øget digitalisering af byggeriet kan være en effektiv vej til at forbedre produktiviteten i byggeriet og undgå unødvendige fejl, mangler og tidsspilde på grund af dårlig kommunikation. COWI har i en rapport udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderet, at gevinsterne ved at digitalisere byggeriet er op til 17 milliarder kr. årligt. Øget digitalisering kan bidrage til et bedre og billigere dansk byggeri, samtidig med at det kan styrke byggeriets internationale konkurrenceevne.

Lars Nørby, formand for Danmarks Vækstråd:

- Produktiviteten i byggeriet er i modsætning til resten af industrien ikke steget i 20 år. Med to millioner ejendomme i Danmark er der tale om et område, hvor effektiviseringer og kvalitetsforbedringer for alvor vil kunne mærkes i alle egne af Danmark. Vi har derfor besluttet, at KUP - Den konkurrenceudsatte pulje – skal støtte et nyt Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet.

 

Udbud af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Erhvervs- og Byggestyrelsen indkalder ansøgninger til et nyt videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet. Videncentrets opgaver er at øge produktiviteten og kvalitet i byggeriet ved at:

  • Udvikle fundament for en effektiv og brugervenlig digital infrastruktur, der dækker alle byggeriets faser
  • Sikre at den digitale infrastruktur fungerer i praksis også internationalt
  • Yde eksperthjælp og økonomisk støtte til at afprøve centrale standarder og generel erfaringsudveksling på tværs af byggeriets aktører.


Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen under den konkurrenceudsatte pulje 2010 er tirsdag den 15. juni 2010.


Læs mere om Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet på www.ebst.dk/denkonkurrenceudsattepulje2010

Kontaktpersoner:

Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen, tlf.2960 6071

Erhvervs- og Byggestyrelsen, vicedirektør Henning Steensig, tlf. 3546 6610

Fakta om den konkurrenceudsatte pulje

Den konkurrenceudsatte pulje er en del af den samlede danske EU strukturfondsindsats, og det er i forbindelse med den politiske aftale om den regionale fordeling af strukturfondsmidlerne for perioden 2007-2013 besluttet, at 49 mio. kr. af midlerne årligt fordeles til de mest perspektivrige projekter efter konkurrence.

Strukturfondene, herunder den konkurrenceudsatte pulje, skal bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark.

Danmarks Vækstråd udvælger og udbyder årligt temaer for puljen, der afspejler aktuelle erhvervspolitiske udfordringer.

Temaerne for 2010:

  • Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet
  • Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

 

Den konkurrenceudsatte pulje dækker op til 50 procent af projektets samlede budget. Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), der administrerer ordningen, mulighed for at yde medfinansiering på op til 25 procent. af det samlede projektbudget. Det vil sige, at ansøgere kan få dækket op til 75 procent af de samlede støtteberettigede udgifter i et projekt. 

For at målrette midlerne i den konkurrenceudsatte pulje gives der i år tilskud til ét samlet projekt under hvert af de enkelte temaer. Fordelingen af tilskudsmidlerne mellem projekter er ikke fastlagt, men afhænger af, hvilke ansøgninger der kommer ind. 

Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen under den konkurrenceudsatte pulje 2010 er tirsdag den 15. juni 2010.

Læs mere om ansøgningen på: www.ebst.dk/denkonkurrenceudsattepulje2010