Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

To sjællandske projekter får 11,7 mio. kr. fra EU til:

At give kunden dét, han ikke vidste, han kunne få

160 medarbejdere i Odsherred Kommune og 400 på virksomheden nkt cables bliver bedre til at give borgere og kunder, det de ikke vidste, de kunne få. To projekter med overskriften ”Mere værdi og vækst til alle” modtager tilsammen efter indstilling fra Vækstforum Sjælland 11,7 mio. kr. fra EU’s Socialfond og ruster medarbejderne til udfordringer på fremtidens arbejdsmarked.

160 fortrinsvis kortuddannede medarbejdere i Ældre og Omsorg, Odsherred Kommune, og 400 i virksomheden nkt cables har dét tilfælles, at de skal give kunden dét, han ikke vidste, han kunne få – afdække og dække kundens eller borgerens ukendte behov. De skal alle i løbet af de næste to år deltage i to projekter om ”Mere værdi og vækst til alle”, som tilsammen får 11,7 mio. kr. i tilskud fra EU’s Socialfond.

Projektleder i Odsherred Kommune Nadia Sandberg:

- Fremtidens arbejdsplads stiller store krav til sine medarbejdere. Med kurset ”Mere værdi og vækst til alle” ruster vi vores medarbejdere i Ældre og Omsorg til fremtidens arbejdsmarked, samtidig med at vi sikrer, at borgerne får glæde af medarbejdernes kompetenceudvikling.


HR Manager nkt cables Bent C. Jensen:

- Hos nkt cables er projektet en mulighed for at udvikle alle vores medarbejdere i Danmark, så de forbliver innovative og fremtidsorienterede. Samtidig kan nkt cables fremtidssikre sin position på markedet og være med til at løfte industriel produktion ind i videns- og informationssamfundet.


Medarbejderne vil blandt andet lære at samarbejde på nye måder og opnå en anderledes forståelse af borgere, kunders og leverandørers behov.

For at sikre den bedste mulige kvalitet og videnspredning har både Odsherred Kommune og nkt cables valgt at tilknytte et netværk til deres projekter. I netværkene deltager blandt andet: RUC, CBS, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, FIU’s udviklingsenhed, DI og Odsherred Erhvervsråd.

Kontakt:
Odsherred Kommune, Nadia Sandberg, tlf. 59666802
nkt cables, Bent C. Jensen, tlf. 5966 1203
Erhvervs- og Byggestyrelsen, specialkonsulent Lone Rosen, tlf. 3546 6426.


Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden
Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU’s strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU’s Socialfond på www.regionalt.dk