Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Erhvervsklynger giver vækst

Når virksomheder etablerer sig i de såkaldte erhvervsklynger, skaber de grundlaget for øget vækst. Samtidig bliver deres konkurrenceevne og produktudvikling styrket. Det viser en ny analyse af virksomheder i Østersøregionen

Erhvervs- og Byggestyrelsens forskningsenhed FORA har lavet et studie af, hvordan man kan identificere og sammenligne klynger og desuden måler deres succes.

Udviklingsdirektør Jørgen Rosted, Erhvervs- og Byggestyrelsens forskningsenhed FORA:

- Der er ingen tvivl om, at fremtiden ligger i erhvervsklyngerne. Virksomheder i klyngerne oplever vækst og øget konkurrenceevne. De regioner, der har de største og mest produktive klynger, vil også være dem, der får mest velstand. Det er årsagen til, at klyngedannelse har så stor erhvervspolitisk interesse.

- Vores analyse af life science klyngen i Danmark, der er den største life science klynge i Norden, viser, at virksomhederne er kritiske over for de rammebetingelser, de har her i landet. Eksempelvis er samspillet mellem virksomhederne og universiteterne ikke godt nok. Det er til skade for virksomhedernes innovation og i sidste ende deres indtjening.

Rapporten ” Klyngepolitik på et faktabaseret grundlag” slår fast, at jo højere specialisering, klyngen har, jo højere bliver produktiviteten. Klyngerne skaber desuden gode rammer for videndeling og innovation af produkter og serviceydelser. Den høje produktivitet er grundlaget for, at medarbejdere i de specialiserede erhvervsklynger tjener væsentlig mere end kolleger i virksomheder uden for klyngerne.

Politikerne ser erhvervsklyngerne som kilde til øget velstand i regionerne. Med den nye rapport har de nu fået en kortlægning af erhvervsklyngernes potentiale: Øget vækst, bedre konkurrenceevne, styrket produktudvikling og højere løn til medarbejderne.

Rapporten kan læses på FORAs hjemmeside.

Kontakt: Analysechef Andreas Blohm Graversen, tlf. 35 46 60 00