Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Sjælland får knap 7 mio. kr. fra EU til naturvidenskab

Studieture, besøg hos forskerne, glassers fysik og biotek. Det er sammen med en oprustning af det naturvidenskabelige lærerkorps nogle af ingredienserne i det sjællandske projekt STAR, der skal få unge i Roskilde, Næstved og Ishøj til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Sjælland og hovedstaden har mange højteknologiske virksomheder blandt andet inden for biotek og it, og der er brug for naturvidenskabelig og teknisk uddannede unge, hvis virksomhederne fortsat skal kunne udvikle sig og kunne rekruttere de rigtige medarbejdere.

Projektleder for STAR, institutleder Bent C. Jørgensen:

- Med et nyt samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og Roskilde Universitet håber vi at kunne forbedre rammerne for de unge, det vil sige tilstrækkeligt med lærere og viden om, hvad det vil sige at læse naturvidenskab, så de får lyst til at fortsætte i det tekniske eller naturvidenskabelige spor.

STAR-projektet skal videre- og efteruddanne lærere i naturvidenskab og matematik, få flere til at vælge naturvidenskab og matematik i HF og gymnasiet, så flere unge søger videregående uddannelse inden for disse fag.

Projektet tager udgangspunkt i et treårigt forløb i gymnasiet og følger en klasse på hver af partnerskolerne- CPH-WEST, Ishøj Tekniske Gymnasium, HTX, Roskilde tekniske Skole, Roskilde Gymnasium, HTX, Næstved Gymnasium og HF.

Projektet løber over tre år og gennemfører efteruddannelsesforløb for 88 undervisere samt aktiviteter for 600 elever. Projektets overordnede formål er, at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

STAR har modtaget knap 7 mio. kr. fra EU’s Socialfond under den konkurrenceudsatte pulje og 3,4 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kontaktperson:
Erhvervs- og Byggestyrelsen, specialkonsulent Lone Rosen, tlf. 3546 6426
STAR, institutleder Bent C. Jørgensen, tlf. 4674 2280

 

Fakta:

To projekter har i 2009 modtaget støtte fra den konkurrenceudsatte pulje:

  • STAR
  • Hold Fast

Danmark får årligt i perioden 2007-2013 ca. 492 mio. kr. (2007-priser)

fra EU’s strukturfonde (Regional- og Socialfond) til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

90 pct. af strukturfondsmidlerne bliver fordelt af seks regionale

vækstfora, og de resterende 10 pct., ca. 49 mio. kr. årligt, bliver fordelt

efter konkurrence – den såkaldte konkurrenceudsatte pulje af

strukturfondsmidler. Heraf er halvdelen regionalfondsmidler og halvdelen

socialfondsmidler. Puljen skal matches med tilsvarende national offentlig eller privat medfinansiering.

Danmarks Vækstråd fastlægger årlige temaer for den konkurrenceudsatte

pulje.

I 2009 var temaerne:

  • Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark
  • Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne
     

De regionale vækstfora har med udgangspunkt i de regionale

erhvervsudviklingsstrategier og de danske strukturfondsprogrammer

ansvar for at indstille til staten, hvordan strukturfondsmidlerne skal

anvendes. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om tildeling af

midlerne efter høring af Danmarks Vækstråd.

Læs mere på www.regionalt.dk