Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

34 mio. kr. fra EU´s strukturfonde og Erhvervs- og Byggestyrelsen: Sabrina, Line og Mike "holder fast"

’Hold Fast’ får 12.000 unge i Region Syddanmark og Region Midtjylland til at tage springet fra folkeskole til ungdomsuddannelse og ende med et eksamensbevis i hånden.

Line og Sabrina fra Kolding og Mike fra Viborg har fået hjælp af en voksenmentor til at håndtere de problemer, der kan opstå når folkeskolens trygge rammer skiftes ud med en ungdomsuddannelse.

Regeringens mål er, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. I Region Syddanmark begynder ca. 95 % af en årgang på en ungdomsuddannelse, men der er kun omkring 77 % i Syddanmark og 81 % i Midtjylland, der gennemfører.

EU’s strukturfonde og Erhvervs- og Byggestyrelsen giver 34 mio. kr. til projektet ”Hold Fast”, der skal få unge i Region Syddanmark og Region Midtjylland til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen:

- Billedet er det samme overalt i Danmark. Udfordringen er ikke at få de unge til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, men at få dem til at holde fast og gennemføre. Projektet ’Hold Fast’ går netop ind og ser på, hvad der konkret kan gøres for at fastholde unge, så de får en uddannelse. Jeg håber, de gode erfaringer kan bruges i resten af landet, så flere som unge ender med et eksamensbevis i hånden.

 

”Hold Fast” tager fat i de unge, der har den største risiko for frafald - allerede fra folkeskolen og til den unge der har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektets formål er med ungdomsvejledere som bindeled gennem mentorordninger, indslusningsordninger, introduktionsforløb og opsamlingskurser at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der er tale om en længerevarende indsats, som gennemføres af 176 institutioner i et bredt partnerskab mellem ungdomsuddannelser, kommuner, produktionsskoler og UU’er i de to regioner. Projektet ledes af Vejle Handelsskole og IBC International Business College i samarbejde med ti lokale institutioner: VUC Fyn & Fyns HF-kursus, UU Århus-Samsø, Mercantec, VUC Sønderjylland, UU Nordvestjylland, Rosborg Gymnasium og HF, Ribe Handelsskole, Randers kommune, VIA Erhvervsuddannelser i Horsens samt UU Djursland.

Projektet har under den konkurrenceudsatte pulje modtaget 22,5 mio. kr. fra EU’s socialfond og 11,5 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

Kontaktpersoner:
Erhvervs- og Byggestyrelsen, direktør Finn Lauritzen, tlf. 3546 6650
VUC Fredericia, projektkoordinator Kirsten Bach Kjeldal, tlf. 2446 1521

 

Case:
Ikke overskud til lektierne

Sabrina Linda Nabi er 17 år, kommer fra Tunesien og går på IBC International Business College, 2. HG, Kolding.


Sabrina har haft stor glæde af at have en voksenmentor at snakke med om veninder, om at blive holdt uden for og om at ville integrere sig og måske ikke helt leve op til de kulturelle forventninger.

- Jeg har gjort meget for at integrere mig, men har haft en fornemmelse af, at kvinderne i området, hvor jeg bor, har snakket om mig bag min ryg. Det synes jeg har været rigtig synd for min mor.


Voksenmentoren har været med til at skaffe et fritidsjob og er nu med at indfri Sabrinas ønske om at blive advokatsekretær.


- Nu skal vi i gang med at sende ansøgninger til byens advokatkontorer, for jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive advokatsekretær, når jeg er færdig med skolen.


Sabrina er sikker på, at voksenmentoren har været med til at fastholde hende på uddannelsen.


- Mine problemer har gjort mig meget ked af det, og uden en voksenmentor ville jeg have haft svært ved at klare at lave lektier og møde op i skolen.

Case:

Jeg gik bare og dasede den

Mike Karlsen er 18 år og går på grundforløbet ”Fly, bil og andre transportmidler (AUTO) på Mercantec, Viborg..

For Mike var det til at begynde med svært at møde op til undervisningen og håndtere den selvstændige arbejdsform, som er meget forskellig fra folkeskolen.

 

- I starten havde jeg ikke en mentor koblet på, og jeg gjorde, som det passede mig - jeg dasede den. Men jeg fik for stort fravær og gik til elevcoachen.

Mike har nu fået tilknyttet en voksenmentor, der både støtter ham i forhold til at komme op om morgenen, møde frem og i forhold til det faglige.- Når jeg er færdig med en opgave, krydser min mentor mig af og hjælper mig videre med noget andet. Jeg går ikke længere bare og venter på en lærer.

- Der er kommet meget mere struktur på.


Case:
Tryg med voksenmentor

Line Grønlund er 16 år og går på IBC International Business College, 1. HG, Kolding.


Line har fået ekstra hjælp til dansk af sin lærer Lone Bjørnskov på Lyshøjskolen i Kolding og har været tryg ved at have sin lærer fra folkeskolen med som mentor, da hun begyndte på IBC.


- Jeg har været rigtig glad for at have Lone som mentor, da jeg skulle begynde på IBC. Hun har været god til at støtte mig og spørge mig om, hvordan det går, og så er det godt at vide, at man altid har en at gå til.


Lone Bjørnskov har fulgt Line i folkeskolen og har sammen med Line og hendes familie været med til at finde frem til, hvad Line skulle efter folkeskolen.


- Line havde lyst til at blive webdesigner, og vi fandt i fællesskab frem til, at IBC ville være et godt bud. Jeg var med Line til optagelsessamtalen og blev præsenteret for hendes nye vejleder. På den måde fik vi lavet et link mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og fokus på, hvad der skulle til for at motivere Line. Jeg har mødtes med Line nogle gange, og jeg kan mærke, at hun er ved at slippe mig, men hun ved, at jeg altid vil være der.


Kontakt:

Voksenmentor Lone Bjørnskov, tlf. 2667 7526 / 5136 1270

 (Line Grønlund, Mike Karlsen og Sabrina Linda Nabi kan kontaktes gennem Erhvervs- og Byggestyrelsen Katrine Solvang, tlf. 3546 6411 / 2986 0916).

 

Fakta om den konkurrenceudsatte pulje:

To projekter har i 2009 modtaget støtte fra den konkurrenceudsatte pulje:

  • STAR
  • Hold Fast

Danmark får årligt i perioden 2007-2013 ca. 492 mio. kr. (2007-priser) fra EU’s strukturfonde (Regional- og Socialfond) til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. 90 % af strukturfondsmidlerne bliver fordelt af seks regionale vækstfora, og de resterende 10 %, ca. 49 mio. kr. årligt, bliver fordelt efter konkurrence – den såkaldte konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler. Heraf er halvdelen regionalfondsmidler og halvdelen socialfondsmidler. Puljen skal matches med tilsvarende national offentlig eller privat medfinansiering.

Danmarks Vækstråd fastlægger årlige temaer for den konkurrenceudsatte pulje.

I 2009 var temaerne:

  • Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark
  • Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

De regionale vækstfora har med udgangspunkt i de regionale erhvervsudviklingsstrategier og de danske strukturfondsprogrammer ansvar for at indstille til staten, hvordan strukturfondsmidlerne skal anvendes. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om tildeling af midlerne efter høring af Danmarks Vækstråd.

Læs mere på www.regionalt.dk