Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

20,9 mio. kr. fra EU til flere turister i Syddanmark

Oplevelsernes Academy skal tiltrække flere turister, få dem til at blive længere og øge deres forbrug til glæde for de syddanske virksomheder. Syddansk Turisme har efter indstilling fra Vækstforum Syddanmark fået 20,9 mio. kr. fra EU’s Socialfond til projektet.

Projektet ”Oplevelsernes Academy” er blevet til i samarbejde med TietgenKompetenceCenter og skal løfte kompetenceniveauet hos små og mellemstore virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi i Syddanmark.

Syddansk Turisme, projektleder Jane Hansen:

- Med projektet ønsker vi at give et kompetenceløft til en hel branche, som er karakteriseret ved at have et lavt uddannelsesniveau. Flere kompetencer og et højere videnniveau er med til at øge konkurrenceevnen for det syddanske turisterhverv. Det skaber flere job og en øget omsætning. Der udover skal projektet være med til at fremtidssikre kvaliteten og udbudet af oplevelser i regionen året rundt.

Den fælles portal for ”Oplevelsernes Academy” skal være det naturlige sted at kigge, hvis man ønsker at blive kompetenceudviklet inden for turisme og oplevelsesøkonomi i Syddanmark. Det er lykkedes at samle alle de uddannelsesinstitutioner i Syddanmark, som tilbyder uddannelse inden for turisme på portalen. Det giver god mulighed for dialog mellem uddannelsesinstitutioner og turistvirksomhederne i regionen.

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst:

- Det er vigtigt, at vi får hævet kompetenceniveauet i turismeerhvervet. Vi tror på, at uddannelse er en af vejene til at skabe en øget indtjening i turistbranchen og på den måde opnå endnu større vækst og arbejdspladser. Derfor bakker Syddansk Vækstforum op om projektet.

De virksomheder, der deltager i projektet får desuden hjælp til kompetenceafdækning, uddannelsesplanlægning og rådgivning, så de kan tilbyde deres medarbejdere præcis den kompetenceudvikling, der er brug for.

Syddansk Vækstforum og Syddansk Turisme omsætter med ”Oplevelsernes Academy” strategien for turismeudvikling i Syddanmark 2008-11 til konkret handling. Akademiet skal være med til at udvikle den syddanske oplevelsesbranche, som allerede nu oplever vækst og som også fremover vil være en bærende del af det syddanske erhvervsliv.

Projektet har modtaget 20,9 mio. kr. fra EU’s Socialfond.

Kontaktperson:

Erhvervs- og Byggestyrelsen, specialkonsulent Lone Rosen, tlf. 3546 6426
Syddansk Turisme, Projektleder Jane Hansen, tlf.22 40 29 14

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden

  • Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU’s strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.
  • Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelsen af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.
  • I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU’s Socialfond på www.regionalt.dk