Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

9 mio. kr. til demente, der hjælper demente

Demente skal sammen med Teknologisk Institut skabe nye løsninger, der giver større livskvalitet for demente og pårørende. Projektet har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum modtaget 6 mio. kr. fra EU’s Regionalfond til hjælp til livet som dement og 3 mio. kr. fra program for brugerdreven innovation

I et nyt projekt er demente med til at forbedre egne livsvilkår og opretholde livskvaliteten i eget hjem gennem brugerdreven innovation. Projektet opgraderer den viden, der findes om demente og pårørendes behov for teknologiske løsninger og kommer samtidig med bud på nye løsninger i forhold til at udsætte virkningerne af demens og hjælp til livet som dement.

Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi, Kurt Nielsen:

- Vi ønsker at gøre det enklere for demente at klare hverdagen, så de bliver i stand til at leve et selvstændigt og aktivt liv med deres sygdom.  For at finde frem til de rigtige hjælpemidler, benytter vi os af brugerdreven innovation og har allerede gode erfaringer med for eksempel den terapeutisk robotsæl Paro.

Projektet henvender sig til demensramte, som er diagnosticerede, og som stadig bor i eget hjem. De teknologier og metoder, der udvikles i projektet, vil understøtte de demente til at blive mere selvhjulpne og dermed gøre dem i stand til at blive længere i eget hjem.

Udover de demente, de pårørende og omsorgspersonalet vil omkring 200 velfærdsteknologivirksomheder fra Region Syddanmark på workshops og konferencer kunne få glæde af resultaterne af projektet.

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst:

- I Syddansk Vækstforum bakker vi op om projektet, fordi projektet giver syddanske virksomheder adgang til en unik viden om de dementes behov. På den måde kan de målrette deres produkter til et marked i vækst og dermed også skabe nye arbejdspladser i regionen. Samtidig er projektet med til at styrke samspillet med kommunerne om udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger til demente.

Word Alzheimer Report 2009 oplyser, at det samlede antal personer med demens på kloden vil være 35,6 mio. i 2010. Så velfærdsteknologiske løsninger på området vil, udover at give demente og pårørende større livskvalitet, have et stort erhvervsmæssigt potentiale for danske virksomheder.

Projektet Demens i hjemmet er støttet med 6 mio. kr. EU’s regionalfond og med 3 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation.

Kontaktperson:

Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi, Kurt Nielsen, tlf. 72 20 22 11

Erhvervs- og Byggestyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 2986 0916

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU’s strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden. Midlerne prioriteres af de regionale vækstfora.

Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.

I perioden 2007-13 er der under regionalfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Det sker ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.

www.regionalt.dk