Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

4,4 mio. kr. fra EU til nordjysk gæstfrihed

VisitNordjylland har efter indstilling fra vækstforum i Nordjylland fået 4,4 mio. kr. fra EU’s Socialfond til at opkvalificere medarbejdere i turistindustrien og til at udvikle den nordjyske gæstfrihed til glæde for de mange turister i regionen

Nordjylland skal i Danmark og resten af verden være kendt som en gæstfri region. Derfor går Visit Nordjylland nu i gang med at holdningsbearbejde regionen.

Ove Knudsen, VisitNordjylland:

- Vores erfaringer viser, at virksomheder, der arbejder med værtskab og gæstfrihed, opnår større opmærksomhed, indtjening og tilfredse medarbejdere. Vi vil derfor gerne kunne tilbyde turistvirksomhederne i Nordjylland relevant opkvalificering, så vi får gode jobs i turistindustrien og samtidig bruge kræfter på at udbygge det gæstfri Nordjylland.

VisitNordjylland skal dog ikke løfte opgaven på egen hånd, men køber sig til gennemførelse af kurserne.

Nordjysk turisme er en vigtig del af regionens oplevelsesøkonomi, og det vurderes, at turisme har et vækstpotentiale. VisitNordjylland ønsker, i lyset af den økonomiske krise, at fastholde og skabe job for en udsat målgruppe i yderområderne. Turisme har en stor betydning for den regionale økonomi. I 2006 var turismeomsætningen i Nordjylland på 8 mia. kr. med en afledt beskæftigelse på 10.400 årsværk eller hvad der svarer til 4,4 % af den samlede beskæftigelse.

Erhvervs- og Byggestyrelsen er forvaltningsmyndighed for administration af EU’s strukturfonde i Danmark og sikrer, at de støttede projekter lever op til gældende lov og regler på området.

Projektet har modtaget 4,4 mio. kr. fra EU’s Socialfond

 

Kontakt:
Erhvervs- og Byggestyrelsen, specialkonsulent Lone Rosen, tlf. 3546 6426

Visit Nordjylland, Ove Knudsen, tlf. 9696 1204

 

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU’s strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelsen af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU’s Socialfond på www.regionalt.dk