Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

5,6 mio. kr. fra EU til flere jobs i Nordjylland

Aalborg Universitet har efter indstilling fra vækstforum i Nordjylland fået knap 5,6 mio. kr. fra EU’s Socialfond til at hjælpe kandidater og nordjyske virksomheder, så der kommer nye og flere vækstvirksomheder i regionen

Siden 2005 har Aalborg Universitet haft stor succes med at hjælpe studerende og kandidater med at føre forretningsidéer ud i livet. Med 11 mio. kroner til et nyt projekt for studerende og kandidater med iværksætterdrømme, bliver det i højere grad muligt at udvikle samarbejdet mellem universitetet og regionens virksomheder.

Morten D. Andersen, projektleder Aalborg Universitet:

- Da iværksætterne jo skal skabe fremtidens arbejdspladser, er det godt, at vi med de 11 mio. kr. i ryggen, kan give de nye iværksættere de bedst mulige betingelser og sikre, at de står stærkest muligt, når de skal lykkes som selvstændige.

I et samarbejde mellem studerende og virksomheder skal der på tværs af alle uddannelser sættes fokus på nytænkende idéer, som Danmark kan leve af i fremtiden. Samarbejdet er ikke kun for studerende og kandidater, men giver også eksisterende virksomheder mulighed for at placere en medarbejder på Aalborg Universitet. Med den nye konstruktion bliver det muligt at afstemme forretningsidéer og drage erfaring fra allerede etablerede virksomheder.


I det interne studentervæksthus tilbyder universitetet blandt andet iværksættere kursus i opstart af egen virksomhed, indblik i de nyeste trends, introduktion til regionens virksomheder og hjælper med til at konceptudvikle den enkelte forretningsidé. Når de unge iværksættere er godt i gang med den nye virksomhed, kan de fortsat bevare en tæt tilknytning til Aalborg Universitet. Dermed er det muligt at videregive den nyeste faglige viden og tilbyde kurser til de nystartede virksomheder.

Erhvervs- og Byggestyrelsen er forvaltningsmyndighed og sikrer, at  de støttede projekter lever op til gældende lov og regler på området.


Kontakt:
Erhvervs- og Byggestyrelsen, specialkonsulent Lone Rosen, tlf. 3546 6426

Aalborg Universitet, projektleder Morten D. Andersen, tlf. 9940 7595

 

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU’s strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelsen af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere:

EU’s Socialfond på www.regionalt.dk