Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Nordjysk el-bil kører langt på literen

Hvis el-biler skal afløse nutidens benzinslugere, skal de være nemme at lade op, have gode motorer, effektive batterier og en samlet optimal udnyttelse af energien herunder et godt samspil med elnettet. Med et samlet budget på 14 millioner kroner skal nyt forskningsprojekt på Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet bidrage til at el-bilen bliver et attraktivt alternativ.

Danske virksomheder har tradition for at være underleverandører til bilindustrien. Projektet ”Fremtidens højeffektive elbil integreret i elsystemet” fokuserer på de danske kernekompetencer inden for viden- og forskning. Ny viden og forskning, der kan bidrage til at få el-biler ud på de danske veje ved blandt andet at udvikle nye motorer, gear, styring  og effektiv udnyttelse af  batterierne.

Institutleder på Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet John K. Pedersen:

-Vi håber, at vi ved at udvikle komponenter og teknologier til fremtidens el-bil kan være med til at fastholde Danmarks erhvervsmæssige potentiale på området og sikre, at Danmark i fremtiden bliver en vigtig underleverandør til en bilindustri i forandring.


De 14 millioner til projektet kommer blandt andet fra EU’s strukturfonde, Erhvervs- og Byggestyrelsen og fra de partnere, der bidrager med viden, timer og penge. Partnere i projektet er Institut for Energiteknik/Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi,  Danfoss Silicon Power, Dong, Lithium Balance, Serenergy, KK electronics, H2 Logic, Nyfors, Nordjysk Elhandel, Frederikshavn Kommune, Sintex, FJ Sintermetal, Renault.

Projektet vil udvikle centrale komponenter og teknologier til fremtidens elbil. Det kunne for eksempel være løsninger inden for en række kerneteknologier som motorer, gear, effektstyring, batteriopladere samt metoder til optimal samspil med elnettet.


For yderligere information kontakt:

Erhvervs- og Byggestyrelsen, Süreyya Arikan, tlf. 3546 6449

Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet, institutleder John Kim Pedersen, tlf. 2129 3464

 

Fakta om Den Konkurrenceudsatte Pulje

Ud over projektet ” Fremtidens højeffektive elbil integreret i elsystemet” har følgende projekter foreløbig modtaget støtte fra den konkurrenceudsatte pulje:

  • Dit Hus – projekt der vil udvikle en såkaldt ”home port”, som kan styre boligens energiforbrug.
  • ESCOmmuner – samarbejde mellem Kalundborg, Middelfart og Gribskov kommuner
  • Projekt Vision Bo og Arbejde om succesfuld integration og varig bosætning af udenlandsk arbejdskraft i Thy og på Mors. Morsø Kommune
  • Projekt ELYK: E-læring, yderområder og klyngedannelse. University College Sjælland
  • Klyngeudvikling i yderkantsområder. Væksthus Hovedstadsregionen i partnerskab med Business Center Bornholm.

Det er forventningen, at yderligere et projekter modtager støtte i løbet af 2009.

Danmark får årligt i perioden 2007-2013 ca. 492 mio. kr. (2007-priser) fra EU’s strukturfonde (Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond) til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

90 pct. af strukturfondsmidlerne bliver fordelt af de seks regionale vækstfora, og de resterende 10 pct., ca. 49 mio. kr. årligt, bliver fordelt efter konkurrence – den såkaldte konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler. Heraf er halvdelen regionalfondsmidler og halvdelen socialfondsmidler. Puljen skal matches med tilsvarende national offentlig eller privat medfinansiering.

Danmarks Vækstråd fastlægger årlige temaer for den konkurrenceudsatte pulje. I 2008 var temaerne:

  • Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi
  • Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark
  • Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer

De regionale vækstfora har med udgangspunkt i de regionale erhvervsudviklingsstrategier og de danske strukturfondsprogrammer ansvar for at indstille til staten, hvordan strukturfondsmidlerne skal anvendes. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om tildeling af midlerne efter høring af Danmarks Vækstråd.

Læs mere på www.regionalt.dk