Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Region Sjælland fastholder unge med anden etnisk baggrund

Region Sjælland oplever i lighed med andre danske regioner et stigende frafald på ungdomsuddannelser, men nye tal i Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 viser, at Region Sjælland er bedre end de øvrige regioner til at fastholde unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Regionalpolitisk vækstredegørelse for 2009 beskriver den regionaløkonomiske udvikling i regionerne. Endvidere analyseres udviklingen inden for uddannelse, iværksætteri og innovation, og der gives en række eksempler på de konkrete vækstpolitiske indsatser.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:

-Regionalpolitisk vækstredegørelse indeholder mange gode eksempler på nytænkning. Både inden for udvikling af ny velfærdsteknologi og på klima- og energiområdet. Særligt i disse tider er det vigtigt, at vi har en god sammenhæng mellem den regionale og den nationale vækstindsats. Det skal give ostilstrækkelig udbytte af de midler, vi investerer i vækst og erhvervsudvikling regionalt.
-Grøn vækst vil være et væsentligt fokusområde for regeringens lokale og regionale vækstpolitiske initiativer i det kommende år. Regeringen udarbejder et regionalpolitisk udspil om et Danmark i balance. Her sætter vi fokus på, at udviklingen af Danmark som førende grøn vækstøkonomi udfoldes og forankres bredt i det danske samfund.  Det vil styrke væksten i hele landet – ikke mindst er det vigtigt, at yderområderne kommer med.


Tal i Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 viser, at 95 pct. af de unge påbegynder en ungdomsuddannelse. Udfordringen er derfor at mindske frafaldet for at nå målet om, at 95 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

I Region Sjælland er gennemførelsesprocenten for elever med udenlandsk herkomst – i modsætning til de andre regioner - på niveau med procenten for elever med dansk herkomst. Det kan blandt andet skyldes, at fx EUC Sjællands Køge-afdeling, for at fastholde unge med anden etnisk baggrund end dansk, har prioriteret at sende medarbejdere på kurser og konferencer. Det har givet medarbejderne et indgående kendskab til de problematikker, der vedrører skole, arbejdsmarked og unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Den regionale erhvervspolitiske indsats i Region Sjælland understøttes i perioden 2007-2013 med 72 mio. kr. om året fra EU’s strukturfonde.

Der er blandt andet givet støtte til:

  • Integrationsministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet fået et socialfondstilskud på knap 25 mio. kr. til projektet ”Fastholdelseskaravanen” – et landsdækkende projekt, der skal få flere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.
  • Projekt KLAR, hvor der etableres fem kompetencecentre, der sammenknytter 20 uddannelsesinstitutioner, der kan tilbyde regionens virksomheder relevante efteruddannelsestilbud.

Kontaktperson: Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Anders Hoffmann, tlf. 35 46 63 86

Læs hele Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 på www.regionalt.dk

Fakta om Region Sjælland

  • Region Sjælland har i alt ca. 0,8 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,5 pct., hvilket er på niveau med landsgennemsnittet.
  • Ledigheden i Region Sjælland var i februar 2009 på 2,4 pct. (sæsonkorrigeret), hvilket er under landsgennemsnittet på 2,5 pct. Ledigheden er steget med ca. 1 pct. point siden august 2008.
  • Knap 4 pct. af de beskæftigede i den private sektor i regionen havde i 2007 en lang videregående uddannelse. På landsplan er det knap 6 pct.
  • 26 pct. af de 25-34-årige i regionen havde en videregående uddannelse i 2007. På landsplan er det ca. 35 pct. 42 pct. af en ungdomsårgang fra Region Sjælland (2006) ventes at fuldføre en videregående uddannelse.
  • Godt 77 pct. af de 25-34-årige i regionen havde gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 2007, hvilket er ca. 4 pct. point under landsgennemsnittet. 77 pct. af en ungdomsårgang fra Region Sjælland (2006) ventes at fuldføre en ungdomsuddannelse, hvilket er lidt under landsgennemsnittet.
  • Knap 40 pct. af de sjællandske virksomheder havde udviklet nye produkter eller processer i 2002-2004.
  • De private udgifter til forskning og udvikling udgjorde i 2006 0,5 pct. af BNP. Det er ca. 1 pct. point under landsgennemsnittet.