Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Region Midtjylland satser på iværksættere

Ifølge Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 skaber Vækstforum Midtjylland nye arbejdspladser via hjælp til iværksættere og hjælp til at skabe vækst i virksomheder, der allerede er inde i solide vækstforløb.

Regionalpolitisk vækstredegørelse for 2009 beskriver den regionaløkonomiske udvikling i regionerne. Endvidere analyseres udviklingen inden for uddannelse, iværksætteri og innovation, og der gives en række eksempler på de konkrete vækstpolitiske indsatser.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:

 

- Regionalpolitisk vækstredegørelse indeholder mange gode eksempler på nytænkning. Både inden for udvikling af ny velfærdsteknologi og på klima- og energiområdet. Særligt i disse tider er det vigtigt, at vi har en god sammenhæng mellem den regionale og den nationale vækstindsats. Det skal give ostilstrækkelig udbytte af de midler, vi investerer i vækst og erhvervsudvikling regionalt.

- Grøn vækst vil være et væsentligt fokusområde for regeringens lokale og regionale vækstpolitiske initiativer i det kommende år. Regeringen udarbejder et regionalpolitisk udspil om et Danmark i balance. Her sætter vi fokus på, at udviklingen af Danmark som førende grøn vækstøkonomi udfoldes og forankres bredt i det danske samfund.  Det vil styrke væksten i hele landet – ikke mindst er det vigtigt, at yderområderne kommer med.

Vækstforum Midtjylland fokuserer de kommende år på at opkvalificere og udvide arbejdsstyrken. Det sker med en stor satsning på at skabe arbejdspladser via hjælp til iværksættere og hjælp til at skabe vækst i virksomheder, der er inde i solide vækstforløb. Derudover arbejder vækstforum på at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft for at imødekomme eventuelle flaskehalse på det midtjyske arbejdsmarked.

Den regionale erhvervspolitiske indsats i Region Midtjylland understøttes i perioden 2007-2013 med 72 mio. kr. om året fra EU’s strukturfonde.

Der er blandt andet givet støtte til:

  • STARTmidt - Startpakken er et tilbud om rådgivning før start af virksomhed, så iværksættere kan etablere deres kommende vækstvirksomhed på et mere solidt forretningsgrundlag.
  • VækstMidt - Vækstpakken er et tilbud om rådgivning til nyetablerede virksomheder med vækstambitioner, så disse kan omsættes i styret vækst hovedsageligt uden for det regionale marked.
  • AcceleRace er et 4 måneders intensivt udviklingsforløb, der giver viden om markedet og de værktøjer, der skal til, for at virksomheden vokser internationalt. AcceleRace giver adgang til internationale eksperter og praktikere inden for virksomhedsudvikling via månedlige camps med fokus på kundebehov, kundefordele, positionering, strategi og salg. Resultatet af AcceleRace er en konkret realistisk markedsstrategi, der er klar til at blive sat i værk.

Kontaktperson: Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Anders Hoffmann, tlf. 35 46 63 86


Læs hele Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 på www.regionalt.dk

 

Fakta om Region Midtjylland

  • Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7 pct., hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.
  • Ledigheden i Region Midtjylland var i februar 2009 på 2,3 pct. (sæsonkorrigeret), hvilket er under landsgennemsnittet på 2,5 pct. Ledigheden i regionen er siden august 2008 steget med knap 1 pct. point.
  • Godt 4 pct. af de beskæftigede i den private sektor i regionen havde i 2007 en lang videregående uddannelse. På landsplan er det knap 6 pct.
  • Knap 35 pct. af de 25-34-årige i regionen havde en videregående uddannelse i 2008. På landsplan er det ca. 35 pct. 48 pct. af en ungdomsårgang fra Region Midtjylland (2006) ventes at fuldføre en videregående uddannelse, hvilket er en stigning i forhold til 2005 og lidt over landsgennemsnittet.
  • 82 pct. af de 25-34-årige i regionen havde gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 2007, hvilket er ca. 1 pct. point over landsgennemsnittet. Ca. 82 pct. af en ungdomsårgang (2006) ventes at fuldføre en ungdomsuddannelse, hvilket er over landsgennemsnittet. 
  • Ca. 50 pct. af de midtjyske virksomheder havde udviklet nye produkter eller processer i 2002-2004.

De private udgifter til forskning og udvikling udgjorde i 2006 1,2 pct. af BNP. Det er lidt under landsgennemsnittet på 1,6 pct.