Spring navigation over
Indhold start

Modulus 11 kontrol

Alle CVR-numre overholder det såkaldte modulus 11-check.

Det betyder, at mens de første 7 cifre er genereret fortløbende (stigende), bestemmes det 8. ciffer ud fra de første syv via en "modulus 11-beregning".

Modulus 11-tjekket bruges hyppigt til identifikationsnumre, fx også til CPR-numrene. Det giver mulighed for at tjekke, om nummeret er falsk.
Princippet i tjekket kan forklares ved hjælp af et eksempel. CVR-nummeret 13-74-81-36 er opbygget på følgende måde, hvor "vægtene" er vedtaget på forhånd:

Syv første cifre i CVR nummeret 1 3 7 4 8 1 3
Vægt 2 7 6 5 4 3 2
Cifferet gange vægt 2 21 42 20 32 3 6

  • Summen af disse produkter er 126. Divideres 126 med 11, giver det 11 med en rest på 5 (11*11 + 5 = 126).
  • Kontrolcifret beregnes ved at trække resten 5 fra 11, hvilket giver 6. Dette ciffer er det ottende ciffer og kontrolcifret i CVR-nummeret.
  • Hvis resten bliver 1 skulle kontrolcifret efter metoden være 10. Da 2-cifrede kontroltal ikke kan benyttes, er det pågældende CVR-nr. ikke et gyldigt/eksisterende CVR-nummer. Hvis resten er 0, svarende til at kontrolcifferet skal være 11, benyttes kontrolciffer 0 (da 11 delt med 11 har rest 0).

Princippet i modulus 11-checket er det samme for andre identifikationsnumre. Ved fastlæggelse af vægtene starter man altid med tallet yderst til højre, der får vægten 2, hvorefter man går mod venstre og samtidig øger vægten med én for hver gang. Efter vægten 7 starter man forfra med 2. I CPR-nummeret som jo er ticifret, får de to
første tal (fødselsdatoen) vægtene 4 og 3.

  • Summen af disse produkter er 126. Divideres 126 med 11, giver det 11 med en rest på 5 (11*11 + 5 = 126).

Særligt modulus - check af p-numre

Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse.

  • De anvendte forkerte vægte i konverteringen er 1 5 6 7 3 6 4 8 9.
  • Mens de rigtige vægte i modulus 11 er 4 3 2 7 6 5 4 3 2.

Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med den forkerte vægt er: 1.006.959.421. Højere P-numre er dannet med den rette vægt.

Check-metode

Ovenstående er det "officielle" modulus 11-check. En hurtigere metode er følgende (Da restklasse-11 er en ring). Opskriv CVR-nummeret og vægtene nedenunder, incl. en neutral vægt 1 yderst til højre. Da 11 går op i 132 er CVR-nummeret i orden.

CVR-nummeret 1 3 7 4 8 1 3 6
Vægt 2 7 6 5 4 3 2 1
Cifferet gange vægt 2 21 42 20 32 3 6 6 =132