Spring navigation over
Indhold start

Mobilantenner og mobilmaster

Oplysninger på denne side er rettet til branchen og lokale myndigheder, der behandler sager om master.

Master og antenner er en vigtig del af Danmarks digitale infrastruktur

Der er behov for antenner, for at befolkningen kan kommunikere via mobiltelefoner og andre mobile enheder. Antenner kan placeres på høje bygninger eller master. Det er dog ikke tilladt uden videre at sætte en antenne eller en mast op, hvor man har lyst. Samtidig er der også en pligt til at give plads til, at andre kan placere antenner på en allerede eksisterende mast.

Afvejningen mellem at sikre en god mobilkommunikation med færrest mulige master og antenner er bl.a. afspejlet i mastelovens regler (lov om etablering og fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.)

Masteloven retter sig særligt mod teleoperatører samt lokale myndigheder og gælder for både landzone, sommerhusområder og byzone.

Vejledning og dialog om placering af master og antenner

Der er udarbejdet et vejledningskompleks til brug for mastesager. Formålet er at give relevante myndigheder og teleoperatører et overblik over lovgivningen på området, og derigennem lette dialogen omkring placering af master og antennesystemer.

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med telebranchen og KL udarbejdet en skabelon for en kommunal mastepolitik (pdf). Skabelonen kan tjene til inspiration og hjælpe med til at sikre, at kommunen kan informere ansøger om, hvilke rammer der gælder for ansøgning om opsætning af master og antenner (mastesager) i den pågældende kommune samt informere ansøger om, hvilke forventninger der stilles til deres ansøgning.

Hvis der i den kommunale sagsbehandling eller andet sted i beslutningsprocessen er behov for, at Erhvervsstyrelsen deltager i et møde vedrørende vejledning om mastelovgivningen, er du meget velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen på fti@erst.dk.

Oversigt over radiokædeoperatører og eksisterende antennepositioner

Indehavere af tilladelser til offentlige mobilkommunikationsnet og indehavere af tilladelser til landsdækkende radio- og tv-virksomhed via det jordbaserede sendenet (radiokædeoperatører (pdf)) skal hvert kvartal sende en oversigt til Erhvervsstyrelsen over fremtidige radiodækningsplaner, der rækker minimum to år frem samt en oversigt over eksisterende antennepositioner.

Bekendtgørelser og anden relevant lovgivning

Der er i medfør af masteloven udstedt to bekendtgørelser om henholdsvis indberetning og offentliggørelse. Også andre love end masteloven er relevante, når man skal sætte master og antenner op.

  • Bekendtgørelse nr. 1142 (indberetningsbekendtgørelsen (pdf)) om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner, som træder i kraft den 17. december 2012.
  • Bekendtgørelse nr. 955 (offentliggørelsesbekendtgørelsen (pdf)) om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner, som trådte i kraft den 13. august 2010.
  • Teleloven (lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester).
  • For oplysninger om planlovgivningen og byggelovgivning henvises til Energistyrelsen.
  • For oplysninger om bygningsfredningsloven henvises til Kulturstyrelsen.
  • Du kan læse om masteloven fra lovforslag til vedtaget lov på Folketingets hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en oversigt med ofte stillede spørgsmål.

Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med mastelovgivningen, kan du henvende dig til Erhvervsstyrelsen på fti@erst.dk eller kontakte Gregers Koldby Nielsen på grkoni@erst.dk eller tlf. 3546 6696.