Spring navigation over
Indhold start

Publikationer fra Erhvervsstyrelsen

Publikations søgning
 • Redegørelse om Erhvervslivet og reguleringen 2013 Redegørelse
  Redegørelsen opgør regeringen arbejde med at lette de administrative byrder i 2013. Den viser, at de administrative byrder er reduceret siden 2011. Redegørelsen viser også, at regeringen på nuværende tidspunkt har forpligtet sig på at gennemføre 165 forslag fra Virksomhedsforum. 60 af disse forslag ...
  Emner: Vækst og iværksætteri
 • Telestatistik - andet halvår 2013
  Telestatistikken for 2. halvår 2013 indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. Om danskernes forbrug af mobil, internet og fastnet samt et afsnit om priser på mobil- og fastnettelefoni samt bredbånd. Disse data publiceres to gange årligt og er i andet halvår 2013 baser...
 • Ex ante: Implementering af EU's energieffektiviseringsdirektiv Redegørelse
  Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med Energistyrelsens forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og lov om kommunal fjernkøling (implementering af EU's ener...
  Emner: Vækst og iværksætteri
 • Ex ante: Kvinder i ledelse Redegørelse
  Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med Erhvervs- og Vækstministeriets indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom. Lovforslaget medfører, at d...
  Emner: Vækst og iværksætteri
 • AMVAB måling: Sundhedsrådgivningsaftaler Redegørelse
  Denne ex post måling afdækker de administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med bekendtgørelserne om sundhedsrådgivningsaftaler for henholdsvis svine- og kvægbesætninger. De to bekendtgørelser tjener begge to overordnede formål. Det første formål er at skabe administrative lettelser for...
  Emner: Vækst og iværksætteri
 • Ex ante: Levering af slagtesvin Redegørelse
  Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder og mere specifikt, indførslen af muligheden for gruppevis levering af slagtesvin. Dette medfører en administrati...
  Emner: Vækst og iværksætteri
 • Ex ante: Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt Lov om investeringsforeninger mv. Redegørelse
  Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med Finanstilsynets lovforslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Lovforslaget implementerer Europaparlamentets FAIF-direktiv i dansk lovgivning. Lovforslaget medfører, at alle fo...
  Emner: Vækst og iværksætteri
 • Ex ante: Arbejdstid for selvstændige vognmænd Redegørelse
  Ex ante-målingen af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter viser, at der er løbende administrative byrder forbundet med bekendtgørelsen på ca. 83,7 mio. kr. årligt. Bekendtgørelsen om arbejdstid for selvstændige vognmænd er en implementerin...
  Emner: Vækst og iværksætteri
 • Ex ante: Digital notifikation i arbejdsskadesager Redegørelse
  Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med digital notifikation i arbejdsskadesager - en ny digital løsning, der integrerer Arbejdsskadestyrelsens sagssystem (Se Sag) med virksomhedernes systemer. Den samlede lettelse er på ca. 2,7 mio. kr...
  Emner: Vækst og iværksætteri
 • Ex ante: Godkendelse af listevirksomheder Redegørelse
  Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Formålet med bekendtgørelsen er bl.a. at nedbringe virksomhedernes jord- og grundvandsforurening. Dette medfører forventede løbende adm...
  Emner: Vækst og iværksætteri
Viser 1-10 af i alt 343