Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Bredbåndsmåleren

Brug Erhvervsstyrelsens bredbåndsmåler til at teste, hvor hurtig din bredbåndsforbindelse er, og nu med mulighed for at indtaste dine egne oplysninger og gemme dine målinger.

Erhvervsstyrelsens bredbåndsmåler er blevet udvidet med nye funktioner, hvor brugerne får mulighed for at blive inddraget. Man kan indtaste egne oplysninger om ens adresse, udbyder, teknologi og down- og uploadhastighed, der vises sammen med måleresultatet på et interaktivt kort.

Kortet viser blandt andet egne og andres målinger, hvilket giver mulighed for at se, om andre i området har højere hastighed og om skift af udbyder bør overvejes.

Dermed skabes et bedre overblik over de faktisk målte hastigheder per udbyder både i lokalområdet, på regionalt niveau og på landsplan. Et bedre overblik medvirker til at øge gennemsigtigheden og konkurrencen på bredbåndsmarkedet.

Selve bredbåndsmåleren er fortsat placeret i det danske internetknudepunkt i Lyngby, ofte kaldt DIX'en. Det betyder, at du kan måle hastigheden hele vejen fra det vigtigste trafikudvekslingspunkt i Danmark til din pc (download) - og fra din pc til DIX'en (upload).
Når du starter målingen, får du først en ping-måling. Den viser, hvor lang tid, en simpel forespørgsel er om at blive sendt fra din pc til DIX'en og tilbage igen.

Vil du være med til at måle Europas bredbånd? Læs mere om den Europæiske Kommission og SamKnows europæiske undersøgelse af faktiske bredbåndshastigheder i Europa og tilmeld dig på SamKnows hjemmeside.